COSSkids Nederland Kinderen beschadigd door de siliconen implantaten van de moeder.
De kogel is door de kerk! Door een zogenoemde screening van 700 vrouwen met klachten over hun siliconen borstimplantaten is het RIVM er achter gekomen dat deze klachten mogelijk zouden zijn te wijten aan de borstimplantaten die deze vrouwen in hun lichaam met zich meedragen. Een hele constatering, mijn complimenten. 30 jaar heeft het geduurt dat deze overheids instantie tot deze gedurfde conclusie is gekomen, vooral onder druk van het tv programma ZORG NU.

Maar wat nu? RIVM heeft eropvolgend naar aanleiding van al de voor juistheid aangenomen producenten informatie, al gemeld geen duidelijk verband te zien tussen de siliconen implantaten en de gemelde ongemakken van deze deelnemende vrouwen. Men blijft bij de stelling het bewijs niet te kunnen leveren. 

Conclusie: We zijn weer bij af bij nul. Weer heeft het RIVM de mogelijkheid aan zich voorbij laten gaan door gedegen eigen onderzoek naar het effect van siliconen op het menselijk lichaam, iets van zijn geloofwaardigheid terug te winnen.

Het begint zich steeds duidelijker af te tekenen dat onderzoek naar de ziekmakende effecten van siliconen op menselijk weefsel en organen geen belang heeft in onze landen en de rest van de Westerse Wereld.

Tientallen jaren al zijn er diverse betrouwbare hooggeclassifiseerde wetenschappers in de wereld geweest die belangeloos onderzoek doen naar de werkelijke effecten van siliconen en de daarvan geproduceerde implantaten. Ook de kwaliteit van de verschillende implantaten is uitvoerig beoordeeld. Dat deze medische hulpmiddelen van slecht en gevaarlijk materiaal is vervaardigd is meer als duidelijk. Deze boodschap wil men niet gehoord hebben, omdat die een waarheid brengt. Een waarheid die de voorstanders van het gebruik, meestal ook de belanghebbers van deze medische rommel, niet wil horen.

Onbegrijpelijk is ook dat vrouwen die al meer dan 30 jaar toegeroepen krijgen dat deze siliconen prothesen je ongeneeslijk ziek maken deze ondingen nog steeds als de HEILIGE GRAAL blijven zien. Onder de draagsters van siliconen implantaten komen relatief gezien uitzonderlijk veel zelfdodingen voor weanneer de situatie rond de gezondheid uitzichtloos wordt. En denk nou niet dat u met zoutwater of saline protheses de dans ontspringt, het effect op het lichaam blijft hetzelfde. Bovendien zijn deze implantaten bovenmate gevoelig voor schimmel infecties.

Kwalijker wordt het wanneer een vrouw zich realiseerd dat door haar drang naar lichamelijke volmaaktheid haar nadien geboren kinderen met allerlei gebreken moeten worstelen, een leven lang! Een vrouw moet gaan beseffen dat borsten niet de hoofdzaak zijn in een gelukkig leven. Duizend maal gewichtiger is het karakter van een mens. Juist dat karakter zal haar er vanaf dienen te houden haar nageslacht in gevaar te brengen om een blouse wat meer te vullen. 

Hoewel hij zich al vanaf de 80er jaren van de vorige eeuw bezig houdt met onderzoek van vrijwel alle type implantaten is een van de meest recente studie uitkomsten van de Canadeese chemie wetenschapper Pierre Blais. Deze onafhankelijke wetenschapper heeft meer dan 9000 implantaten in handen gehad en mag gezien worden als allround kenner van silicone implantaten en hun eigenaardigheden.

PIERRE BLAIS - The new, improved silicone-gel-filled implants of today that Health Canada-approved in 2006, and the US in 2007 are no better than those sold in the eighties.
Siliconen Borstimplantaten "zijn de minst effectieve en meest pro-blematische medische hulpmiddelen" die ooit werden "goedgekeurd",

PIERRE BLAIS - Claims that the currently promoted cohesive-gel implants are longer-lasting and safer are not demonstrated.
Deze implantaten worden gepresenteerd als langduriger, bieden een aantrekkelijker vorm, veiliger, en hebben strenge testprocedures ondergaan??


Na het lezen van deze echt wetenschappelijke teksten opgemaakt na onderzoek van duizenden implantaten en contacten met de eigenaars van deze ziekmakende medische gruwels, durf ik te stellen dat het RIVM slechts de medische wereld en de producenten beschermd voor verantwoordelijkheid stelling. Met andere woorden:

Het RIVM is medeverantwoordelijk voor de ellende die duizenden vrouwen en hun onder de implantaten geboren kinderen wordt aangedaan.

De zogenaamde onderzoeken naar het effect van siliconen uit deze hoek hebben voor COSSkids Nederland geen enkele waarde meer. 
 
Klicken Sie auf die deutsche Flagge
fur den deutschsprachigen Teil.
Click the Brittisch flag for the English-speaking part.


COSS
kids Nederland
Coalition of Silicone Survivors
SILICONEN BORSTIMPLANTATEN SCHADELIJK ZOWEL VOOR SILICONEN-MOEDER ALS HAAR KIND!
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone
Survivors - Boulder Collorado USA
Meldpuntklachtensiliconen
naar boven
 
De COSSkids website wordt bijna dagelijks uitgebreid en/of aangevuld met nieuwe gegevens. Het loont de moeite regelmatig onze website te bezoeken.
November 2017
Dr. Immunoloog
Jan Willem
Cohen Tervaart
onderhoud een praktijk voor siliconen gerelateerde klachten op drie plaatsen in Limburg
 

Voor meer
info zie ook:
Siliconenleed
dr. Cohen Tervaart 
is te bereiken
op:
www.reinaert-kliniek.nl
 
NIEUW
Affidavit of Douglas R. Shanklin
Zorgen om 2nd Generatie
van Toxic Discovery Network
Nederlandse vertaling en de Orginele Engelse tekst
On our website are many original reports and other important material in the English lanquest. You can find them on different pages.
20-01-2017
Tüv, 60 miljoen euro aan schadevergoedingen
voor borstimplantaten
2017-01-27
Instantie rapporteert aan de Amerikaanse

mogelijke moeder-kind gezondheids-
problemen.
Autoantilichamen en klinische reumatische klachten bij twee kinderen van vrouwen met siliconen borstimplantaten
In de Verenigde Staten meer dan 500.000 vrouwen ziek door zowel siliconen borst implantaten als dubbel lumen prothesen. Meer dan 80.000 kinderen aangemeld bij slachtoffer organisaties en rechtbanken in de USA, maar de producenten van implantaten blijven doof. Wat voor de USA geldt, geldt ook voor de rest van de wereld. Ook in Nederland zijn kinderen ziek en gehandicapt door siliconen van de borstimplantaten van hun moeder.
Praat mee over de norm voor borstimplantaten
28-02-2017

De huidige norm NEN-EN-ISO 14607 'Niet-actieve chirurgische implantaten - Borstimplantaten - Bijzondere eisen' uit 2009, is in revisie. De ontwerptekst zal binnenkort gepubliceerd worden ter commentaar. Nederlandse partijen en experts die willen meepraten over (veiligheids)eisen voor borstimplantaten worden uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroep.

NEN EN ISO 14607 is een Europees geharmoniseerde norm die specifieke eisen stelt aan de veiligheid en de prestatie van borstimplantaten gebruikt in Nederlandse ziekenhuizen en klinieken. De norm stelt ook eisen aan het ontwerp, de gebruikte materialen, de evaluatie, het productieproces, sterilisatie en verpakkingen, en tot slot, de informatie die door de producent over het product verstrekt wordt.

ISO Werkgroep Breast implants

Invloed uitoefenen op de inhoud van de norm is mogelijk via deelname aan de Nederlandse normcommissie 301060 voor chirurgische implantaten bij NEN. Deze nationale commissie levert commentaar op het werk van de internationale werkgroep ISO/TC 150 WG 8 Breast implants, die de leiding heeft over het revisieproject. Via de nationale normcommissie is het ook mogelijk om rechtstreeks zitting te nemen in de ISO werkgroep, waar experts uit verschillende landen met elkaar aan tafel het document (her)schrijven op basis van de ingediende commentaren uit de diverse landen.

Meer informatie

Heeft u interesse om mee te praten over de herziening van deze norm? Neem hiervoor contact op met Petra Hendriks, tel (015) 2 690 403 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie Chirurgische implantaten houdt zich bezig met een breed scala aan normen op het gebied van chirurgische implantaten, waaronder borstimplantaten, cardiovasculaire implantaten en orthopedische implantaten.
De normcommissie volgt het werkprogramma van ISO/TC 150 Implants for surgery en CEN/TC 285 non-active surgical implants. Dit zijn Technische Commissies die op mondiaal en Europees niveau verantwoordelijk zijn voor de voortgang van normalisatie op het gebied van implantaten. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar zw@nen.nl.
Safety of breast implants under review in South Korea after silicone gel found
in breast milk-
Veiligheid van borstimplantaten onderzocht in Zuid-Korea na siliconengel gevonden in moedermelk
English - Nederlandse vertaling
Zeldzame vorm van kanker geconsta-teerd bij vrouwen met borstimplantaten.
Rare type of cancer found in women with breast implants
Nederlands - English translation
op deze WEBSITE:
24 maart 2017
HET NUT VAN (DOOR DE RIVM ONGE-WENST) ONDERZOEK NAAR DE KLACH-TEN OVER SILICONEN BORSTIMPLAN-TATEN?
 
 
De Canadeese chemie wetenschapper
Pierre Blais.
 
Voor COSSkids blijven de volgende vragen open staan:
 
Waarom blijven instanties als bijvoorbeeld het IGZ en RIVM samen met de Nederlandse Overheid op het standpunt staan dat zelfs ondanks dat een kleine groep van ca. 700 vrouwen aangeeft gezondheids gevolgen  van de siliconen in het lichaam te hebben er nog geen verband kan worden gelegd?
Waarom kiest men niet voor de bevolking als daar een grondige reden voor lijkt te zijn? Men blijft namelijk achter de producenten van de ziekmakende hulpmiddelen staan, wat volkomen onbegrijpelijk is.
HOEVEEL vrouwen en hun kinderen moeten er nog slachtoffer worden van het gepruts men siliconen in het lichaam van deze mensen. Deze implantaten maken vrouwen en kinderen ongeneeslijk ziek. Ze drijven vrouwen tot zelfmoord en rukken gezinnen uit elkaar. In wat voor tijd leven we dat volksvertegenwoordigers dit toelaten en daardoor mede verantwoordelijk worden voor de ellende van duizenden landgenoten!!   

Zie in dit geval ook het studie rapport van Dr. Rita M. Kappel , Lucas de Boer  en Henri Dijkman. Hoe veel duidelijker moet het nog worden voordat ingegrepen wordt in deze bijna criminele onachtzaamheid en het malverseren van onze vrouwen en kinderen? Waar is het fatsoen in deze in een land waar de mond vol is over respect en naaastenliefde. Overheid wordt wakker, doe er wat aan???

NOG EEN VOORBEElD WAAROM HET ONBEGRIJPELIJK IS  WAAROM DE OVERHEID NIET INGRIJPT IN DE LEUGENS EN MALVERSATIES !!
Lees de rapporten en bevindingen van gerenomeerde wetenschappers en medici en overtuig u van de onwillige houding van de instantie die ons burgers bescherming moet bieden, onder de knop het programma van Antoinette Hertsenberg:
ZORG.NU.

Wij wijzen ook graag op de knop links ( Neuro disorder ) hier krijgt u in beeld hoe siliconen kans zien dramatisch in te grijpen in de opbouw van de myeline schede. Catastrofaal voor een kind in de baarmoeder die zonder uitzondering o.a. zal leiden tot zware epylepsie, een leven lang!!
Ook op deze pagina een beeld van hoe siliconen ingrijpen op de gezondheid van zijn draagster en van onze vrouwen kreupele afgebroken zombies maakt, niet meer in staat tot leven. 


Rita M Kappel
Antoinette Hertsenberg
Hoe veilig zijn siliconen en saline implantaten eigenlijk. Lees over de waarheid en leugens in de stukken van de Canadese Chemie wetenschapper
Pierre Blais
We worden nog steeds om de tuin geleid!
 
Moeders/vrouwen met siliconen belasting van
Nederland en Belgie
ziet u het niet meer zitten,
onderneem dan actie.
Ga niet "struisvogelen" maar sta op hulp,
neem rapporten mee van onze website naar uw huisarts en/of specialist en dwing ze u te helpen.
Artsen zijn gewoon mensen die er voor u horen te zijn.
Soms vergeten ze dat even.
HELP ZE ER AAN HERINNEREN!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011425814787
Bezoek ook onze Amerikaanse zusterorganisatie op Facebook 
BREAST IMPLANTS and CHILDREN
U bereikt ze via onderstaande link:

Zware metalen passeren wel degelijk de placenta!
De foetus als filter!!
Food and Drug Administration
TRUTH ABOUT COHESIVE GEL IMPLANTS
BREAST IMPLANTS-A GROWING AREA OF CONCERN