Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Servivers
Het Belang van Limburg                  8-10-2016
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Servivers - Boulder Collorado USA
November 2018
naar boven
 
Siliconen in België.
Chirurgen klagen terug­betalen vervanging van borstimplantaten aan:
“Tot 10 prothesen voor 1 vrouw”

door Jonas Mayeur
Het is alsof de overheid zou betalen voor het vervangen van de olie in je auto. Je koopt een wagen omdat je hem zelf wil én je weet op voorhand dat er na verloop van tijd onderhoud nodig is. Dan kan je toch niet verwachten dat iemand anders voor de kosten opdraait?”
Voor professor Philippe Blondeel, diensthoofd plastische heelkunde in het UZ Gent , is het duidelijk: het is in zijn ogen niet langer houdbaar dat de ziekteverzekering tussenkomt bij het vervangen van implantaten bij vrouwen die om esthetische ­redenen nieuwe borsten kregen.
“Na een borstvergroting vormt zich een kapsel rond het implantaat. In het begin is dat dun en elastisch maar na verloop van tijd kan het de borst vervormen en last veroorzaken. Chirurgen snijden dan het kapsel in of vervangen de prothese”, zegt Blondeel. “Kapselvorming is een gekende nevenwerking. Dus is het vreemd dat de overheid daarin tussenkomt.”
Lekkage
Naar schatting worden in ons land jaarlijks 10.000 borstoperaties met implantaten uitgevoerd, het merendeel om esthetische redenen. De Bel­gische beroepsvereniging van plastisch chirurgen benadrukt dat complicaties uitzonderlijk zijn en vindt het wel te verdedigen dat de overheid tussenkomt bij medische problemen, ook al is de aanleiding een esthetische operatie. Professor Blondeel is echter niet de enige die de ‘verspilling’ aankaart. Hij treedt met zijn oproep collega José Budo bij die deze week aan de alarmbel trok in Knack. “Een implantaat is in principe voor het leven”, zegt Budo, die dertig jaar er­varing heeft. “Vrouwen zijn ­tegen hun vijftigste soms al aan hun vijfde operatie toe. Ik zie zelfs vrouwen die al acht of zelfs tien keer een nieuwe prothese moesten krijgen.”
Er kunnen ook bloedingen ontstaan, de prothese kan draaien, of er is lekkage. “Nog steeds slaagt geen enkele producent ­erin om een membraan te produceren dat geen vocht doorlaat. Ik gebruik daarom implantaten met fysiologisch water, dat bij een lek onschadelijk is, in tegenstelling tot silicone.”

Gepeperde rekening
De chirurgen stellen nu voor de vrouwen zelf te laten opdraaien voor de kost van bijkomende onderzoeken en operaties. “De overheid zou zo miljoenen euro’s per jaar uitsparen. Geld dat elders broodnodig is. In eerste instantie voor het helpen van kanker­patiënten die een borstreconstructie met eigen weefsel willen.”
“Het zijn die mensen die we moeten helpen. Zij hebben nergens voor gekozen”, zegt Blondeel.
De chirurgen krijgen steun van de Christelijke Mutualiteit. “De ziekteverzekering komt tussen voor het verwijderen van een kapotte borstprothese. Per ingreep gaat het om 200 à 300 euro”, legt ­adviserend geneesheer Bernard Debbaut uit. “Maar de subsi­diëring van borstvergrotingen gaat verder dan dat. Zodra een ingreep vergoedbaar is, neemt de ziekteverzekering ook de kosten voor opname in het hospitaal op zich. Alles samen gaat het om 1.000 tot 2.000 euro per geval. We moeten ons inderdaad durven af te vragen of dit nog verantwoord is.”
Plastisch chirurgen roepen op om te stoppen met het terug­betalen van vervangingen van borstimplantaten. Alhoewel de borstvergroting zelf niet wordt terugbetaald, komt de ziekte­verzekering wel tussen bij complicaties . “Zo gaan miljoenen per jaar verloren. Geld dat broodnodig is om kankerpatiënten te helpen met het betalen van hun borstreconstructie.”

13/10/2016

De Block vindt protest 'ongehoord' - Plastisch
chirurgen dreigen hersteloperaties met eigen weefsel
niet meer uit te voeren!
                                                Plastisch chirurgen blijven voor duizenden euro supplementen
                                                aanrekenen aan vrouwen die een borstreconstructie met eigen
                                                weefsel willen. Minister De Block reageert ontstemd. 'Het gaat als arts
                                                toch niet alleen om het geld.'
                  
                                                                Sinds begin juli is er een betere terugbetaling geregeld van een
                                                borstreconstructie met eigen weefsel na borstkanker of na een preventieve
                                                amputatie. De ingreep zelf werd al wel terugbetaald, maar tot voor kort
                                                betaalden patiënten ook nog een zogenaamd "esthetisch supplement" van
                                                2.500 à 3.500 euro per borst. Sinds deze zomer mogen chirurgen in
                                                ziekenhuizen die een overeenkomst hebben met het Riziv geen esthetisch
                                                supplement meer aanrekenen.
                                                'Onwettelijk'
                                                De Socialistische Mutualiteiten trekken nu aan de alarmbel: nog geen enkel
                                                ziekenhuis heeft de overeenkomst ondertekend, laat staan toegepast, zo staat
                                                te lezen in de Gazet van Antwerpen. "Als we op woensdag 19 oktober geen
duidelijkheid hebben over de uitvoering van het akkoord, zullen we voor elke patiënt die nog zo'n esthetisch
supplement moet betalen, naar de rechtbank stappen. Het aanrekenen daarvan is niet wettelijk - dat is het ook
nooit geweest - en strookt niet met het gesloten akkoord", zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de
Socialistische Mutualiteiten.
'Geen operatie uit luxe'
Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) reageert op Radio 1 ontstemd. 'Ik heb veel
respect voor het werk van chirurgen, maar het gaat als arts toch niet alleen om het geld. De erelonen liggen
nu al heel hoog en dat moet volstaan.' Ze kondigde aan dat ze maatregelen zal nemen, als de overeenkomst
tegen eind deze maand niet wordt uitgevoerd.
De Block merkt op dat vrouwen die zo'n operatie ondergaan, dat niet uit luxe doen, maar om hun lichaam te
herstellen. De minister zegt maatregelen te zullen nemen als de overeenkomst tegen eind deze maand niet
wordt uitgevoerd.
Ook Marc Moens, de voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat, heeft kritiek op de plastisch chirugen, die zich
niet willen schikken naar de nieuwe regels. 'U bekladt het imago van vele duizenden collega's', zegt hij aan de
VRT.
Plastisch chirurgen: "Maatregelen? Dan voeren we deze borstreconstructies niet meer uit"
"Als minister van Volksgezondheid Maggie De Block dreigt met maatregelen tegen de plastisch chirurgen, die
volgens haar 'ongehoorde supplementen' aanrekenen, dan riskeert ze de chirurgen tot het standpunt te
brengen dat ze borstreconstructies met eigen weefsel van de patiënte niet meer uitvoeren. Ze zullen dan hun
toevlucht nemen tot andere, makkelijkere en minder risicovolle ingrepen."
Dat heeft Gaëtan Willemart, voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische,
Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) en van de Beroepsvereniging van Belgische Plastische
Chirurgen (VBS), donderdag aan Belga verklaard.

"Ik ben zeer verbaasd om die reactie van minister De Block te vernemen", reageert dr. Gaëtan Willemart.
"Maar als ze dat doet, dan zal dit ertoe leiden dat de plastisch chirurgen deze vorm van autologe
borstreconstructie, die zeer technisch is en zeer moeilijk, die vijf tot zes uur duurt en waar in regel meer dan
één plastisch chirurg aan te pas komt, niet meer uitvoeren. De artsen zullen, gezien de condities waarin ze
moeten werken, hun toevlucht nemen tot makkelijkere en minder risicovolle technieken."

Dr. Willemart zegt dat er helemaal geen akkoord gesloten is met de chirurgen. "Sinds april zijn er geen
contacten meer geweest." Volgens de plastisch chirurgen wees een studie van het Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg (KCE) uit dat er sprake is van een "onderfinanciering" van de code voor
borstreconstructie door middel van een DIEP-flap.

"Vanaf dat moment waren er inderdaad lange onderhandelingen waaraan we deelnamen. We waren niet veraf
van het bereiken van een eerlijke en billijke overeenkomst. Jammer genoeg werden we op 20 april
geïnformeerd dat deze herwaardering een onderdeel van een speciale overeenkomst zou vormen, met extra
strenge, in onze ogen oneerlijke voorwaarden. Sindsdien zijn we niet meer gehoord."
(Belga/RR/TE)      
naar boven


Akkoord bereikt over terugbetaling
borstreconstructie met eigen weefsel
05/07/16

De Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen (medico-mut) heeft een akkoord
bereikt over een betere terugbetaling van borstreconstructies met eigen weefsel na
borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker. Dat meldt het Riziv
maandagavond. Esthetische supplementen worden helemaal verboden en de
persoonlijke tussenkomst van de patiënt vermindert.

Ieder jaar ondergaan ongeveer 1.500 vrouwen zo'n ingreep, en de voorbije jaren werd
vastgesteld dat aanzienlijke supplementen werden aangerekend. Bovenop de klassieke
supplementen werden ook zogenaamde esthetische supplementen aangerekend, ook op
tweepersoonskamers, waardoor vrouwen geconfronteerd werden met eigen bijdragen van
soms meer dan 5.000 euro.
Anderzijds voerden de plastisch chirurgen aan dat de honorering ontoereikend was. Het
akkoord bevat een betere terugbetaling van deze ingrepen, een betere transparantie van de
aanrekenbare kosten en de invoering van een aantal kwaliteitseisen. Zo komt er een verbod
op ethische supplementen, worden de terugbetaalde honoraria voor de chirurgen aangepast
aan de complexiteit en de duur van de ingreep, en kunnen geen supplementen worden
aangerekend op tweepersoonskamers. Daarnaast zal de patiënte uiterlijk 7 dagen voor de
ingreep een schriftelijk bestek ontvangen komt er een beperking van voorschotten tot een
bedrag van 1.250 euro.
Financiële impact van 2,2 miljoen euro
De financiële impact van de verhoogde tussenkomst van de verzekering bedraagt 2,2 miljoen
euro. De persoonlijke tussenkomsten van de patiënten worden met een zelfde bedrag
verminderd. De inkomsten van de chirurgen blijven op hetzelfde niveau. De overeenkomst zal
zo snel mogelijk op het verzekeringscomité van het Riziv worden geagendeerd en vervolgens
aan de ziekenhuizen ter goedkeuring worden voorgelegd, klinkt het nog.
Regeringspartij N-VA is tevreden dat er eindelijk een akkoord is. "Dit type reconstructie werd
niet volledig terugbetaald door de ziekteverzekering. Wie hiervoor koos, moest dus een groot
bedrag zelf ophoesten en kwam daardoor vaak in financiële problemen of eindigde ongewild
soms zonder reconstructie. Daarom hebben wij ondertussen al meer dan een jaar politieke
druk uitgevoerd op de minister", zegt N-VA-Kamerlid An Capoen in een persbericht.
Geen supplementaire honoraria?
De medico-mut heeft maandag ook een voorstel van koninklijk besluit goedgekeurd over een
beperking van het aanrekenen van supplementen door laboratoria. Uit de praktijk blijkt
namelijk dat een aantal laboratoria voor ambulante verstrekkingen administratieve
supplementen aanrekenen aan de patiënten. Anderzijds rekenen laboratoria supplementaire
honoraria aan voor het materiaal gebruikt bij het bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker.
In het ontwerp, dat nog moet worden overgemaakt aan de minister van Volksgezondheid, staat
nu dat er geen geen supplementaire honoraria aangerekend mogen worden op de forfaitaire
honoraria voor klinische biologie, geen administratieve onkosten of kosten voor bloedafname,
geen supplementen bij genetische onderzoeken en geen supplementen bij de opsporing van
baarmoederhalskanker.
Parallel wordt de terugbetaling voorzien voor het specifieke materiaal gebruikt bij het
onderzoek. Supplementen door niet of partieel geconventioneerde zorgverleners zijn enkel
mogelijk indien de patiënten op voorhand op de hoogte werden gebracht.(Belga/NSK)
Plastische chirurgen rekenen geen hoge supplementen
meer aan
19/10/16
Plastisch chirurgen hebben een akkoord bereikt met minister Maggie De Block over
supplementen
bij borstreconstructie. De Socialistische Mutualiteiten reageren opgelucht.

Vertegenwoordigers van de Koninklijke Belgische Vereniging Plastische Chirurgie (RBSPS) hebben met
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) een akkoord bereikt over de
problematiek van borstreconstructie bij kanker. Het akkoord heeft onder meer betrekking op het
kostenplaatje
van de ingreep en houdt in dat patiënten geen overmatige supplementen kunnen worden aangerekend en
dat
de ingreep voor alle patiënten toegankelijk is.
De Socialistische Mutualiteiten bonden vorige week de kat de bel aan. Plastisch chirurgen blijven voor
duizenden euro's supplementen aanrekenen aan vrouwen die een borstreconstructie met eigen weefsel
willen,
en dat is volgens het ziekenfonds tegen de afspraken. In juli was er een overeenkomst bereikt over de
borstreconstructie, maar de plastisch chirurgen weigerden tot op heden om dat te ondertekenen.
In een reactie sprak minister De Block van "ongehoorde" supplementen en ze dreigde met maatregelen.
Misvattingen
Overleg tussen De Block en de plastisch chirurgen heeft nu dus tot een akkoord geleid. "We wensten snel tot
een oplossing te komen in het belang van de patiënten", aldus De Block. Ze benadrukt het "evenwichtige
karakter van de overeenkomst, ook op financieel vlak". Ze wijst erop dat aan de patiënten geen overmatige
supplementen kunnen worden aangerekend en dat de ingreep voor alle patiënten toegankelijk is.
Tijdens het overleg werden een aantal misvattingen de wereld uit geholpen, luidt het. Dat er voor een
specifieke overeenkomst is gekozen, houdt verband met het bijzondere karakter van de ingreep. Er is ook
verduidelijkt dat de doelstelling om in 40 procent van de ingrepen geen supplementen aan te rekenen en de
patiënt te hospitaliseren op een tweepersoonskamer, een nationale doelstelling is. Dit percentage zal dus niet
per ziekenhuis bekeken worden maar is wel een gemiddelde voor heel België.
Aan de Nationale Commissie van Artsen en Ziekenfondsen wordt gevraagd om zo snel mogelijk te voorzien in
het verbeteren van de tussenkomst voor de noodzakelijke operatieve hulp. De Block wil ook dat de andere
verstrekkingen van reconstructieve chirurgie met een duidelijk therapeutisch doel de komende maanden in de
bevoegde organen van het RIZIV worden onderzocht. Vorige week nog ontkende de RBSPS dat ereen
akkoord werd afgesloten over de terugbetaling van borstreconstructies met eigen weefsel. Nu heeft ze
voldoende waarborgen gekregen en verzet ze zich niet langer tegen de ondertekening van de overeenkomst.
Socialistische mutualiteit: 'Eindelijk, na lange lijdensweg'
De Socialistische Mutualiteiten zijn tevreden over het akkoord. Dat zegt algemeen secretaris Paul Callewaert
woensdag in een reactie aan Belga. Het was het socialistische ziekenfonds dat vorige week aan de alarmbel
trok. Nu er toch een akkoord is, na een volgens Callewaert 'lange lijdensweg', heerst de opluchting. 'Ik heb de
details van het akkoord nog niet onder ogen gekregen, maar als alle randvoorwaarden die vooraf werden
besproken gerespecteerd worden, kunnen wij eigenlijk alleen maar opgelucht zijn dat er eindelijk toch een
akkoord is', aldus Callewaert.
(Belga/TE/JVL)naar boven
Minister Maggie De Block
 
Zeldzame vorm van kanker geconsta-teerd bij vrouwen met borstimplantaten.
Rare type of cancer found in women with breast implants