Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
Wat kan u helpen uw toestand draaglijk te maken?

Siliconen intoxificatie is een onomkeerbaar proces. Zit het eenmaal in het fysieke systeem dan is het niet meer te verwijderen. Het hoopt zich op in de organen en bloedvaten en tast uiteindelijk uw functioneren aan.
Wanneer er sprake is geweest van een gescheurd implantaat hoopt de uitgelopen gel zich op in de borstholte waar het via de lymfen door het lichaam wordt verspreid. Het bindweefsel neemt siliconen op en mogelijk is dat het zich ophoopt onder de huid, dit is vaak zichtbaar als verdikkingen en bultvorming.

Wanneer een vrouw nog menstrueert verliest zij maandelijks een deel van het door siliconen en chemische additieven vervuilde bloed op de natuurlijke manier. Dit verlies wordt door de aanmaak van vers bloed weer gecompenseerd. Ook vrouwen die bijvoorbeeld een bloedtransfusie krijgen tijdens een medische ingreep hebben daar profijt van. Wij kennen gevallen van vrouwen die na zo'n bloedsupplesie een belangrijke verbetering in hun functioneren te zien gaven. Toch zal het depot in de organen en de kleine bloedvaten blijven waar het is.

Bloedtests

In de USA zijn testen verkrijgbaar die kunnen aantonen of er siliconen in het bloed zitten. Hierbij wordt een bloedsample opgestuurd naar het bedrijf ACUMEN. Deze test toont enkel aan dat er wel/geen siliconen in het bloed aanwezig zijn. Hoe zwaar de vergiftiging is kan men hier niet uit herleiden. Uit ervaring weten we dat bij vrouwen met zware op ADJUVANT HUMAN DESEASE gelijkende symptomen ook de zwaarste vervuilingen worden aangetroffen. Of in Nederland dergelijke tests aangeboden worden is ons niet bekend. Wij kunnen ook de waarde er van niet geheel inschatten.

Er zijn evenwel mogelijkheden in ons land om op beurzen van alternatieve geneeswijzen, soms, een
"levend bloed analyse" te laten doen tegen een redelijke vergoeding. Uit de vingertop wordt dan een druppel bloed onder een elektronen microscoop middels een computer zichtbaar gemaakt op een beeldscherm.

Ons is een Ayurvedische therapeut bekend die zich hiermee bezighoud en bekend is met de problematiek.

Explantatie

Een andere mogelijkheid is de explantatie (verwijdering) van het implantaat. Deze handeling is altijd nodig wanneer de prothese is gescheurd of lekt. Afhankelijk van de mate van ziek zijn en de tijdsduur dat het kapotte implantaat in de borstholte aanwezig is geweest, kan een verbetering optreden, Wel dient dan bij het verwijderen het kapsel rond het implantaat te worden meeverwijderd. Dit moet gebeuren door een specialist met veel of voldoende ervaring met deze ingreep. Hij moet in ieder geval op de hoogte zijn van het feit dat het implantaat door de ingreep NOOIT mag worden ingesneden. Hij moet in zijn geheel met kapsel worden verwijdert.

Het implantaat is uw eigendom, u kunt dan ook voor de ingreep aangeven dat u de verwijderde prothese wilt zien. Door de bloedresten en de staat van het implantaat krijgt u een redelijke zekerheid dat er geen gel in uw lichaam is achtergebleven als het heel is gebleven. Volgens Prof. Dr. Douglas Shanklin treed er soms na de explantatie een tegengesteld effect op doordat de symptomen eerst verergeren. Bekend is dat dit effect wel tot 3 jaar kan duren maar geleidelijk afneemt.

Volgens Prof. Dr. Shanklin worden de reacties van het immuunstelsel door de T-cellen en Interleukin 2 veroorzaakt  Hij schrijft soms 200mlg Plaquenil voor 30 dagen voor en 60 dagen na de explantatie. Dit dempt de T-cel activiteit en voorkomt de postoperatieve reactie. Plaquenil is een standaard immuunsuppressor die ook gegeven wordt bij reumatoïde aandoeningen en systemische lupus erythematosis  Het wordt gezien als een goedmoedig en heilzaam medicijn die voor een kort termijn behandeling geen verdere monitoring vraagt. Wel is het aan te bevelen tijdens de behandeling de witte cellen te checken en een ogentest voor en na de behandeling te doen.
Omdat er geen methode bestaat om het lichaam vrij te maken van siliconen moet men enkel hopen dat het immuunsysteem na verloop van tijd zijn reactie op de stof en het verwijderde implantaat uit zichzelf opgeeft.

Detoxificatie

Behandeling van een Auto-immuun ziekte

De conventionele medicus zal de onnodige infecties die ontstaan bij een Auto-immuun aandoening veelal bestrijden met steroïden of een immuno-suppressor. Hiermee zal hij de immuunreacties onderdrukken. Maar het onderdrukken van het immuunsysteem is een risicovolle handeling over de lange termijn omdat het de patiënt meer ontvankelijk maakt voor allerhande infecties en mogelijk kanker.

Het is beter om via detoxificatie van de hulpstoffen uit siliconen implantaten af te komen op de volgende wijze:

•  Volg een goed schoonmaak- en detoxificatie program voor chemicaliën. Om te
    lezen hoe dat te doen kunt u deze via links op het web opzoeken, of zoek naar
    artikelen onder "Toxische problemen, vervuiling en vergiftiging. Vraag eventueel
    uw arts of huisdokter hoe u te werk dient te gaan.
•  Meervoudige Chemische gevoeligheid - Detoxificatie - hoe u uw chemische lading
    kunt verminderen met fysieke methoden en micronutriënten.
•  Detoxificatie en behandeling van Meervoudige en Chemische gevoeligheid (MCS)
    -- hoe u de lading in het lichaam kunt verminderen.
•  Detoxificatie d.m.v. "Infrarood straling" bv. kunstmatig of door zonlicht.(zie ook het bericht in de
    kantlijn
.)
•  Siliconen raakt u op deze wijze niet kwijt - dit zijn namelijk lange moleculen die
    niet door enzymen kunnen worden afgebroken of uitgescheiden.

Vitamine D

De waarde van vitamine D voor het immuunsysteem is al lange tijd bekend. Vitamine D wordt in de huid aangemaakt door de interactie tussen zonlicht en cholesterol. Zonlicht heeft belangrijke prikkelende eigenschappen, wanneer het de huid bereikt wordt cholesterol omgezet in vitamine D die de neiging tot het vormen van ontstekingen neutraliseert. Aldus roept vitamine D diepgaande anti-infectie effecten lokaal in de huid op, daarna gaat het het lichaam in om daar de ontstekingen te reguleren. Vitamine D is waarschijnlijk ons krachtigste nutritionele wapen in het gevecht tegen auto-immuun ziekten.

Alhoewel vitamine D ook in andere voeding voorkomt, is dat in zeer kleine hoeveelheden. Zelfs zo weinig dat als men het dieet van iemand zou wijzigen om een hoger vitamine D level te behalen dit weinig zou uitmaken. Het gaat er bovenal om genoeg zonlicht te tanken, en wanneer dat niet lukt moet het aangevuld worden met supplementen. Het zou goed zijn als elk mens 2000i.u. per dag zou nemen. Mensen met auto-immuun problemen ten minste 7000 tot 7500i.u. per dag. Ruim genomen is dit het equivalent van een uur zonlicht per dag direct op de huid van iemand die een short en shirt draagt. Auto-immuunziekten doen zich meer voor naar mate mensen verder van de equator leven, vooral multiple sclerose is daar een goed voorbeeld van. 

Diëten, belangrijke vetzuren en anti-oxidanten

De krachtigste antigenen zijn: gluten, melk eiwitten en waarschijnlijk ook gist. Suiker stimuleert ontstekingen. Eigenlijk zou ieder met een auto-immuun probleem een "steentijd dieet" (stone age dieet) moeten doen (zie daarvoor het Internet).
Probiotica heeft een algemene antiontsteking werking, speciaal in de darm. Algemeen gesproken, voeden omega 3 en 6 vetten het hormonale stelsel en het prostaglandine, die op hun beurt ook weer ontstekingen remmen.

Wat is infraroodstraling?

De zon die aan de hemel staat is een enorme energiebron. Deze energie wordt naar onze aarde getransporteerd door middel van elektromagnetische stralingen. Deze stralen worden onderverdeeld in verschillende golflengtes. De eenheid voor deze onderverdeling is de nanometer ( nm.).

Eén nm is één miljoenste millimeter. Elke golflengte transporteert een welbepaalde hoeveelheid energie. Hoe sneller de frequentie van deze golven, des te korter is de golflengte, en des te meer energie kan deze specifieke straling transporteren.

Dus hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte hoe meer energie.

Van de totale straling die de zon uitzend bereikt slechts een gedeelte ons aardoppervlakte, daar een gedeelte van deze straling door onze atmosfeer geabsorbeerd wordt.
De straling die ons aardoppervlak bereikt noemt men" de globale straling".

Het zijn de infrarood stralen die verantwoordelijk zijn voor het warmte transport van de zon naar onze aarde.
Om dit even duidelijk te maken. Wat gebeurd er als de zon even achter de wolken verdwijnt? We voelen onmiddellijk dat het frisser wordt, niet tegenstaande dat de omgeving temperatuur niet dadelijk naar beneden gaat. Het is namelijk zo dat de infrarood stralen, die de warmte transporteren, heel makkelijk door de lucht gaan zonder veel verlies en de vaste lichamen die het tegenkomt rechtstreeks verwarmd.
Als de wolken deze infrarood stralen tegenhouden krijgen we een gevoel van koude omdat het rechtstreeks contact met de infrarood stralen wegvalt.

Is er een verschil tussen infrarood stralen van de zon en deze van een kunstmatige bron (stralen) ?

- Neen, de stralen zijn wel kunstmatig opgewekt maar zijn van dezelfde soort of natuur.

- Het grote voordeel is echter dat we de kunstmatige stralen juist kunnen bepalen wat we wensen en dat we niet van bewolking of ander belemmeringen afhangen. Inderdaad zo kunnen we op elk tijdstip van de dag of de nacht de gewenste stralen opwekken en benutten.
Tot slot kunnen we nog stellen dat alle warmte die we op afstand voelen getransporteerd wordt door infrarood stralen. Ook de warmte die we voelen van de kachel of de verwarming, van een verlichtingslamp, of van een ander menselijk lichaam.

Neem s'avonds bijvoorbeeld 4 capsules sleutelbloem-olie (iedere dag)
Neem kabeljauw-leverolie (4 capsules per dag). De olie moet wel gefilterd zijn omdat ze pesticiden
            kan bevatten. Overleg dit met uw leverancier. Eet regelmatig vette vis.
            Ook goede anti-oxidanten beschermen tegen veel verschillende ziektes veroorzaakt door infectie.

Lage dosering Naltrexon (LDN)

In de USA wordt momenteel geëxperimenteerd met lage doseringen (4mgr) Naltrexon (LDN) in de avond, die er op gericht is de eigen aanmaak van endorfine te stimuleren.

Theroide en adrenaline functie.

Beiden, theroide en adrenaline hormonen hebben een regulerend effect op het immuunsysteem. Het is waardevol deze te laten checken.

Ontregeling van mineralen

Elke afwijking in de minerale huishouding heeft een nadelig effect op het immuunsysteem. Zink is daarbij van groot belang. Er zijn mogelijkheden van tests die de tekorten aangeven.

Gerelateerde tests

Magnesium: - rode cellen
Serum mineraal profiel met rode cel magnesium

Zie voor behandeling van Adjuvant Human Syndrome ook de pagina's van
Dr. Stefen D. Edelman (Engelse taal) en Dr. Susan Kolb  (Nederlands vertaald).

Eventueel met hulp van uw arts!
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November  2018
naar boven
 
WAT U ZELF KUNT DOEN VOOR UW GEZONDHEID??
 
PAS OP!!!!

Op deze pagina
staan behandel adviezen beschreven.

Ga nooit zelf aan het dokteren.

Druk dit verslag eventueel af en neem het mee naar uw arts. De adviezen in dit verslag zijn bedoeld voor medisch geschoold personeel.
Voor de leek is de tekst slechts informatief bedoeld.
naar boven