Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Servivers
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Servivers - Boulder Collorado USA
Maart 2021
naar boven
 
Kind(eren) die na implantatie van een siliconen borstimplantaat zijn geboren?
Om inzicht te verkrijgen in hoeveel kinderen er na implantatie van de siliconen prothese(n) bij moeders met dit implantaat zijn geboren, hebben we deze registratie opgezet. Vooral zijn we benieuwd waar de afwijkingen van kinderen geboren na implantatie van siliconen implantaten bij de moeder uit bestaan.

Om te weten waar u bereikbaar bent in geval deze gegevens een rol gaan spelen bij onderzoeken en schade registratie.

Zoals alle door ons uitgegeven documentatie is ook de registratie kostenloos.

Om uw privacy te waarborgen zullen wij zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Nooit geven wij uw informatie door zonder u daarin te kennen en zonder uw toestemming.

Ook kunt u zelf kiezen welke informatie u wilt delen met ons. wel is het belangrijk dat wij u kunnen bereiken wanneer dat nodig is.

Verstrekt u ons a.u.b. zoveel mogelijk info ook wanneer uw kind of kinderen NA implantatie geboren geen afwijkingen vertonen.
Dhr./Mevr.
Voorletter(s):
Naam:
Woonplaats:
Land:
Wij hebben uw adres en postcode niet direct nodig maar wanneer u
dat wenst mag u dat hieronder opgeven:
Adres:
Postcode:
Heeft u op dit moment nog borstimplantaten:
Wanneer zijn de eerste siliconen implantaten
geplaatst (event. bij benadering)
Zijn er vaker dan één maal implantaten geplaatst:
Zijn uw implantaten gescheurd geweest:
Zijn er NA implantatie kinderen geboren:
Zijn er VOOR Implantatie kinderen geboren:
Zijn er bij de VOOR en NA implantatie geboren kinderen afwijkingen waarneembaar:
*
*
Email:
Telefoon:
Mobiel:
*
Hoe is het in het bijzonder met de gezondheid van de NA implantatie geboren kind(eren) gesteld (graag hieronder beschrijven:
Ook gaarne vermelden of uw NA implantatie geboren kind(eren) medicatie of hulpmiddelen als b.v. een rolstoel gebruikt:
Hoeveel kinderen zijn er na implantatie geboren:
Betreft het jongens:
Wanneer u de lijst heeft ingevuld kunt u die aan ons zenden door op de knop te klikken:
Wij willen ook graag weten of uw kind(eren) gevaccineerd zijn tegen kinderziekten.
*
*
*
*
Betreft het meisjes:

Hier finden Sie die Liste in
deutscher Sprache.

Diese Listen befinden sich leider noch im Aufbau
Here you will find the list in the English language.

Sorry, these lists are still under construction