Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
Introductie van siliconen

De ontdekking van het goedje, wat later silicone werd genoemd, is al vele jaren voor de 2e wereld oorlog gedaan. Het product bleef echter lange tijd op de plank bij de uitvinder liggen omdat men er geen functie voor kon bedenken.

De echte introductie van siliconen vond plaats in Japan direct na afloop van de Oorlog in de Pacific aan het einde van de 2e Wereld Oorlog.
Met de intrede van de Amerikaanse soldaten in Japan na de capitulatie bleken de proporties van de "dames van plezier" ter plekke niet te voldoen aan de wensen van de Amerikaanse soldaten. Ze waren vooral te gering in de boezem. Toen kwam er op een bepaald moment een verder onbekend persoon op het idee dat er ergens in de USA nog een goedje op de plank lag dat misschien voor boezemvulling kon zorgen. Het product werd dan ook vele Japanse dames vrij in de borsten geïnjecteerd. De omvang van de Japanse borstpartijen nam daarmee inderdaad flink toe.
De lol was evenwel van korte duur toen bleek dat de geïnjecteerde siliconenstroop catastrofale effecten had op de gezondheid van de dames in kwestie. Ze werden er letterlijk doodziek van toen de siliconenstroop door het lichaam ging zwerven. Ik wil u de  opsomming van de ellende en ziekte die er uit ontstonden besparen maar de situatie resulteerde wel in een totaal verbod op het gebruik van deze "verfraaiende injectable's" in het menselijke lichaam. Dit verbod geldt nog steeds in Japan.

Gerow en Cronin

Japan had van deze ervaring geleerd ten koste van een hoop ellende bij hun vrouwen. Amerika niet, want in het Baylor College Hospital te Houston, Texas waren twee wetenschappers, Gerow en Cronin in de 60er jaren druk met het ontwikkelen van een inwendige vulling voor het vervangen of  vergroten van borsten. De eerste inspuitingen met losse siliconengel voldeden ook hier niet. Het gaf bij de vrijwillig voor de proeven geselecteerde medische studenten veel ellende te zien.
( Zie hiervoor de memoires van Professor Dr. Patten. 
Het zal u verbazen.
)                   

Gerow en Cronin besloten al snel, in de 60er jaren,om de gel te verpakken in een kunststof omhulsel. Dit polymeer (polydimethylsiloxane) moest de siliconengel op zijn plaats houden, het "silicone borst implantaat" was geboren. De proeven ermee bleven gedurende lange tijd doorgaan. Een stroom van duizenden vrouwen met klachten kwam de polikliniek van Dr. Prof. Bernhard Patten binnen. Maar voor de producenten en de plastische chirurgen begon het grote geld binnen te stromen uit de gehele Westerse Wereld. Het "wonder hulpmiddel" veroverde al snel de harten van vele vrouwen in de USA, Europa, Australië en Canada. Het middel was ook zeer lucratief voor de plastische chirurgen omdat het zowel bij de implantatie als bij de explantatie zijn geld opbracht, dat was toch mooi meegenomen. De fabrikanten namen de uiterst gevaarlijke effecten van het product als onvermijdbaar en hielden zich hierover stil.

De Plastische Chirurgen hadden hun handen vol aan de ingreep. Het silicone implantaat werd aan de vrouwen met borstkanker, na amputatie, aangeboden. Vrouwen die niet tevreden waren met hetgeen de "Schepper" ze had meegegeven in hun leven, konden ook naar hartenlust kiezen uit alle gewenste maten, merken en vormen. Super trots en hoogst tevreden met hun nieuwe aanwinst stapten de vrouwen van de operatie tafels. Er moesten vervolgens privé klinieken komen om aan de vraag te kunnen voldoen. Hiermee werd de controle, die toch al niet groot was, nog minder, maar dat mocht de pret niet hinderen. De vraag was enorm ondanks dat veiligheid studies uitbleven. Het leek wel op een "Russische Roulette". 

Toen plotseling in 1978 drie medewerkers van Dow Corning publiekelijk bekendmaakten dat negatieve uitkomsten van onderzoeken naar het implantaat door het bedrijf werden weggemoffeld, had de multinational de poppen aan het dansen. Plotseling begonnen vrouwen over de hele wereld kenbaar te maken dat ze ziek waren geworden door hun borstimplantaten. Processen werden door vrouwen gestart en gewonnen. Het F.D.A. (Food and Drug Administration) een Amerikaans controle orgaan waar ook de siliconen implantaten onder vallen, drong bij de producenten aan op veiligheid certificaten voor het siliconen implantaat. Dow Corning kon, of wilde, die niet geven. De F.D.A. besloot tot een moratorium op het gebruik van het implantaat, een verbod dus, het implantaat mocht dan ook een lange tijd enkel gebruikt worden als dat uiterst noodzakelijk was.

Maar de privé klinieken gingen rustig door met implanteren door de siliconen prothesen via een omweg uit o.a. Mexico te halen. Vrouwen wilden die dingen nou eenmaal en de geldstroom moest immers blijven doorgaan. Een veiligheid certificaat op siliconen borst implantaten is er tot op heden (2016) nooit gekomen, evenals eerlijke en oprechte informatie. Wat nog meer krankzinnig is, is het feit dat als er onderzoek gegevens worden gepubliceerd die het gebruik van siliconen voor medisch gebruik afraden, de medici deze informatie weigeren te accepteren.

Soorten implantaten

Tot nu toe zijn er verschillende borst implantaten op de markt gebracht, en sommigen na korte tijd, en na negatieve ervaringen, weer weggenomen. Om er een paar te noemen: het normale "siliconen borst implantaat". Het meest gebruikte implantaat voor borstreconstructie en vergroting. Onder veel merknamen en door veel producenten uitgebracht. Een synthetisch gladde of ruwe omhulsel gemaakt van siliconen met daarin een stroperig mengsel van silicone met een veelvoud aan (ook giftige) chemische stoffen om de gel viscose (vloeibaar) te maken. Deze implantaten hebben de eigenschap dat ze zweten, met andere woorden de inhoud komt door de huid naar buiten en migreert het lichaam in, ook scheuren ze meestal na bepaalde tijd.

De meest beruchte was het "polyeurethane implantaat"
met een
coating die mooi in de borstweefsel werd opgenomen waardoor het implantaat goed op zijn plaats bleef. Dit implantaat werd in 1978 door Heijer Schulte op de markt gebracht. Afgezien dat het implantaat de kankerverwekkende stof TDA bevatte, kon hij bijna niet meer verwijderd worden uit de borstholte en liet zware verminkingen achter na verwijdering.

"Dubbel lumen", een implantaat met zoutoplossing waarin een tweede zak met siliconengel. Dit implantaat leek beter omdat het siliconengel niet buiten het implantaat kon lekken. Zou het implantaat toch gaan lekken, wat goed mogelijk was, dan werd de zoutoplossing opgenomen door het lichaam. Maar wanneer  iets uit het implantaat naar buiten kan, kunnen bacteriën ook naar binnen. Men zag dus al snel dat bacteriën zich nestelden in het implantaat.

Ook het "Soja implantaat" één van de laatste veelbelovende creaties bleek geen succes omdat deze ook weer vatbaar was voor bacteriën. Ook scheidde dit implantaat een geur af die rond de draagster bleef hangen. Even snel als de "Sojaprothese" geïntroduceerd was, verdween deze weer van de markt.

Implantaten nu.

De huidige implantaten zijn sterker maar ook onnatuurlijker. Het gevoel bij aanraking van de borst is bij elk implantaat koud en stevig. Duidelijk is ook te zien dat er sprake is van een implantaat door de vorm van de borst. Wanneer het kapsel om het implantaat is gevormd in de borstholte is het gevoel gelijk aan het omvatten van een "tennisbal". Wat ook niet beter is geworden, zijn de ziekmakende effecten van het "siliconen borstimplantaat". Akkoord, lekken of zweten van het implantaat is wat minder geworden. Wel kunnen deze nieuwe implantaten nog steeds stuk gaan.

Wat ook blijft is de verhoogde afweerreactie van het immuunsysteem op het implantaat. Deze "onmachtreactie" van het lichaam blijft tegen het implantaat in opstand komen. Omdat het niet in staat is deze immense indringer uit het lichaam te verwijderen, of elimineren, wordt het ingekapseld met o.a. calcium. Dit isoleren van het implantaat blijft zolang het implantaat in de borstholte aanwezig is.
Vroeger werd dit kapsel door plastisch chirurgen "gekraakt". Dit kraken, op zich al erg pijnlijk voor de vrouw die het moest ondergaan, was ook nog eens levensgevaarlijk. Met het kraken werd niet alleen het kapsel maar ook de huid van het implantaat vernield. Daarmee zorgde de arts ervoor dat de inhoud van het implantaat in de borstholte terecht kwam. Daar kon het zijn reis naar de rest van het lichaam en de organen beginnen om zijn draagster doodziek te maken.

Anno 2016 is de stilte rond het siliconen borstimplantaat wederom actueel. Wat ons betreft  zijn Siliconen Borst Implantaten nog steeds tijdbommen. Er wordt nog immer gebruik gemaakt van het zelfde siliconenmateriaal voor het borstimplantaat. De ervaring deskundigen zijn stil geworden, moe van het steeds weer opnieuw roepen "vrouwen PAS OP met siliconen implantaten". Maar het blijkt "water naar de zee dragen". Vele vrouwen met siliconen implantaten in de westerse wereld zijn of al overleden, of te ziek om tegengas te geven. Wat wel bereikt is, is dat de producenten, met voorop Dow Corning in Midland, Michigan, de slachtoffers miljarden dollars aan schadevergoeding moest betalen. Honderdduizenden vrouwen ontvingen daardoor een paar luizige dollars die hun ziekte voor een korte tijd wat minder zwaar moest maken. Een buitengewoon onzinnige gedachte.

Voor zowel artsen als (potentiële) draagsters van S.B.I. zou dit toch duidelijk signaal moeten zijn, dat er wat gigantisch mis is met siliconen borstimplantaten. Maar we gaan rustig door met de vraag ernaar en het plaatsen ervan, ongeacht wat de gevolgen zijn voor de vrouw in kwestie.


En wat nog kwalijker is:


de gevolgen voor het kind dat onder deze implantaten wordt geboren,
deze kinderen hebben geen enkele stem in de keus voor een gezonde toekomst.
November 2018
Klik op de naam om de memoires van
Prof. Dr Bernhard Patten te lezen.
Hier krijgt u een goed overzicht van wat meer gewicht heeft in de discussie over siliconen, de gezondheid van miljoenen vrouwen en kinderen of de miljarden winst voor de grote multinationals.
naar boven
naar boven
 
Dubbel lumen implantaten, gevuld met fysiologisch vloeistof met daarin een tweede ruimte met siliconengel. Door de ondichte huid kon er bacterievorming ontstaan in het implantaat.
Siliconen implantaat met gladde huid, afgezien dat de-ze nogal eens scheurde, blij-ven ze ook niet op hun plaats in de borstholte.
Siliconen implantaat met ruwe huid, blijft beter op zijn plaats, maar roept als ieder borstimplantaat sterke immuunreacties op.
EVEN UW GEHEUGEN OP FRISSEN!
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA