Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
COSS geeft nooit gegevens vrij zonder de betrokkene er in te kennen!
Wij gaan daar heel zorgvuldig mee om.
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November 2018
naar boven
 
WILT U UW VERHAAL KWIJT.
Iedereen heeft een eigen verhaal, eigen ervaringen!

Meestal hebben die ervaringen tot frustraties geleid, bijvoorbeeld door het gemis om er met artsen vrij over te kunnen praten. Begrip vinden van de arts in plaats van afwijzing en vijandigheid. Geen eerlijke antwoorden krijgen op vragen over uw kansen onder de situatie waarin u door siliconen verkeerd. Of uw kinderen, geboren onder uw implantaat een redelijke kans hebben op een gezond en kansrijk leven. Zij hebben geen enkele inspraak gehad in de hen overkomen tekortkomingen in hun gezondheid. Indien u correct was geïnformeerd was dit ze niet overkomen. U bent er dan ook nooit verantwoordelijk voor.

Het is allemaal niet eerlijk wat u is aangedaan door mensen die veel geld hebben verdiend aan uw ellende, mensen waarvan je hulp en mededogen had verwacht. Helaas schuiven zij de verantwoordelijkheid van zich weg en beroepen zich op leugenachtige en malafide studie verslagen van de producenten die tot op de dag van vandaag niet hebben kunnen cq. willen aantonen dat siliconen implantaten veilig zijn. Wat aan gegevens op de markt komt is alleen bedoeld om de siliconen implantaat op de markt te houden, wat de consequenties daarvan ook mogen zijn. Het wordt allemaal geslikt vanwege de financiële belangen die achter dit debacle zitten.

Volkomen onbegrijpelijk is het dat siliconen, waarvan de specifieke eigenschappen in de wetenschap bekend zijn en vaak juist daarom dankbaar worden gebruikt door die zelfde farmaceutische industrie, met grote hoeveelheden in het menselijk lichaam worden ingebracht. Dit zonder onderdrukkingsmiddelen voor het immuunsysteem. Zonder enig onderzoek wat siliconen en de vaak toxische additieven in het systeem aanrichten.

Is het hebzucht, of een vorm van vakprotectionisme die medische ethiek wegdrukt, of is ons medisch systeem verworden tot een industrie die slechts uit is op economisch gewin en persoonlijke zelfverrijking i.p.v. menslievendheid en mededogen.

Het kunnen ook de verzekeringsmaatschappijen zijn die de bui al zien hangen en aandringen op het niet accepteren van verantwoording over deze medische ramp. Een ramp die zelfs de kinderen die zijn geboren onder de siliconen borst implantaten van hun moeders, keihard hun toekomst afneemt. Gelukkig gaan vooral in de USA betrouwbare wetenschappers door met waarheidsvinding, men kan niet eeuwig opzettelijk de kop in het zand blijven steken.

Siliconen werpen een smet over een schitterend vakgebied als de chirurgie is. Het kan toch niet zo zijn dat onze medici met oog- en oorkleppen op door de ellende van vele duizenden vrouwen en kinderen denderen uit puur vakprotectionisme.

Wat wij op de pagina's van deze website hebben geschreven is niet alleen ons verhaal, het is ook de uwe. Wilt u het verhaal kwijt over ervaringen van uzelf en/of uw door siliconen beschadigde kinderen, dan krijgt u van ons de ruimte daarvoor. Vermeld a.u.b. wel uw voornaam en telefoonnummer. Laat u niet weerhouden door schrijffouten en dergelijke, die zijn onbelangrijk.

Uw voornaam:              zal op de site bij uw verhaal worden vermeld.
Uw telefoonnummer:    slaan wij op om met u in contact te kunnen komen, wanneer dat      
                                      nodig is.

Gebruikt u daarvoor dit e-mail adres:                       cossnederland@gmail.eu
 
Andrea

Ik heb een dochter van 31 jaar die in 1985 onder mijn implantaten is geboren. Na 9 maanden in het ziekenhuis te
hebben gelegen, gedurende de gehele zwangerschap, kwam ze uiteindelijk met een keizersnee ter wereld. Het
leek allemaal goed te zijn, maar toch had ze direct al moeilijkheden met voeding die ze niet binnen kon houden.
Slapen was een probleem, ze lag s'nachts uren achtereen wakker in haar wieg zonder dat we het merkten. Al snel
kwamen er eerst lichte epilepsie aanvallen bij die naar mate ze ouder werd zwaarder werden. Dag en nacht
moesten we bij haar waken en haar bijstaan in haar tomeloze krampen die al snel comateus werden. Met zware
medicijnen kunnen wij haar leven een beetje veraangenamen al hoewel de aanvallen meermaals dagelijks en in de
nacht komen. Dokters vertelden ons dat het niet door de siliconen implantaten van mij komt. Haar afwijkingen
zouden een familie aangelegenheid zijn maar dat is volgens ons onzin daar dit in de gehele familie niet voorkomt.
Haar hersenen zijn afwijkend wat door artsen een aanlegstoornis wordt genoemd. Wij hebben gelezen dat dit door
een eiwit afwijking kan ontstaan door siliconen in haar bloed. Ook is er sprake van afbraak of defect van myeline in
de hersenen, ook eiwit, die de zware epilepsie zou verklaren. Zijn er ook andere moeders die kinderen hebben met
soortgelijke problemen? Ik wil graag informatie over soortgelijke ervaringen als die er is.