Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
MEDLINE

J Long Term Eff Med Implants. 2006;16(4):281-90.
Breast implant surveillan-
ce reports to the U.S. Food
and Drug Administration:
maternal-child health pro-
blems.
Brown SL1, Todd JF, Cope JU, Sachs HC.

Abstract

There is continuing concern that women who
receive breast implants may be at increased risk
for to adverse reproductive outcomes or experience
problems with breastfeeding. It is unknown whether
exposure biomaterials in breast implants may have
teratogenic effects or leach into breast milk causing
postnatalproblems. We studied the Food and Drug
Administration (FDA) experience by analyzing a
case series of adverse event reports received and
entered into the FDA's Manufacturer and User
Facility Device Experience (MAUDE) database or
the Device Experience Network (DEN) database by
December 31, 2002 regarding women with breast
implants. Reports were critically reviewed for
lactation difficulties, reproductive problems
(spontaneous abortion, delayed conception) and
medical conditions among offspring, including
neonatal, infant, and childhood diseases and
congenital defects that were attributed to implants.
We identified 339 reports that described maternal-
child adverse events. Nearly half of these reports
(46%) described actual problems with
breastfeeding or expressed concern that implants
would be unsafe or interfere with breastfeeding.
Forty-four percent of reports (n=149) described
either nonspecific or specific signs, symptoms, or
illnesses in children. An additional 3.5% of reports
(n=12) detailed a congenital anomaly believed by
the reporter to be caused by breast implants.
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November 2018
naar boven
 
COSSkids NEDERLAND
MEDLINE

J Long Term Eff Med Implants. 2006;16(4):281-90.
De toezicht op borst implantaten
rapporteert aan de Amerikaanse
Food and Drug Administration:
over de moeder-kind
gezondheids-problemen.

Brown SL1, Todd JF, Cope JU, Sachs HC.


Er rijst bezorgdheid dat vrouwen die borstimplantaten
ontvangen een verhoogd risico op nadelige reproductieve
resultaten en problemen met borstvoeding kunnen krijgen.
Het is nog onbekend of blootstelling aan biomaterialen in
borst implantaten mogelijk teratogene effecten
veroorzaken of lekkage naar breast melk postnatale
problemen veroorzaken.
Wij deden study naar de Food and Drug Administration
(FDA) ervaringen door het analyseren van een reeks
cases van ongewenste voorval rapporten, ontvangen en
ingevoerd in de FDA Manufacturer and User Facility
Device Experience (MAUDE) studeerde database of de
database apparaat ervaren netwerk (DEN) op 31
December 2002 met betrekking tot vrouwen met
borstimplantaten. Verslagen werden kritisch beoordeeld
op lactatie moeilijkheden, vruchtbaarheidsproblemen
(spontane abortus, vertraagde conceptie) en medische
condities onder nakomelingen, met inbegrip van bij
pasgeborenen, zuigelingen, en de kinderziekten en
aangeboren afwijkingen toegeschreven aan implantaten.
Wij identificeerden 339 rapporten die de ongewenste
moeder-kind voorvallen beschreven. Bijna de helft van
deze verslagen (46%) beschreven de werkelijke
problemen met borstvoeding of de bezorgdheid dat
implantaten onveilig zouden zijn of met borstvoeding
interfereren. Vierenveertig procent van de rapporten (n =
149) beschreven specifieke of niet-specifieke
symptomen, symptomen, of ziekten bij kinderen. Een
extra 3,5% van rapporten (n = 12) gaven gedetailleerd
een aangeboren afwijking te zien die door de
verslaggever verondersteld worden te zijn veroorzaakt
door borstimplantaten.
UP