Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
SILICONEN EN HET GEVAAR VOOR DE  TWEEDE GENERATIE

Al tientallen jaren weten wij als ervaring deskundigen dat siliconen uit de implantaten van de moeder een wezenlijk gevaar vormen voor de kinderen geboren onder deze implantaten. De placenta van de zwangere vrouw is niet in staat vervuilingen uit het moederbloed te filteren zodat dit de foetus niet kan bereiken. Door verschillende wetenschappers en de befaamde Nederlandse neonatoloog Janna Koppe uit het Amsterdamse AMC, werd dat aan ons lange tijd geleden al bevestigd.

Kort na onze constatering van dit feit (dat wij op foto's kunnen bewijzen) werd dit bevestigd door de Amerikaanse wetenschappers Prof. dr. David L. Smalley en Prof. dr. Douglas R. Shanklin. Ze openbaarden dat bloed van kinderen van siliconen moeders reageerde op siliconen. Dit was enkel mogelijk wanneer het immuunsysteem bekend was met deze stof.

COSSkids heeft destijds deze proef ook laten uitvoeren op besmet kinderbloed. De uitkomst was zoals verwacht een catastrofe en exact zoals de heren Smalley en Shanklin dit aan hadden gegeven. Een simpele proef in opdracht van leken ouders, met medewerking van iemand in het bezit van een elektronen microscoop gekoppeld aan een PC vormde het bewijs dat al jaren lang, evenals in Nederland, wordt weggehoond door de medische stand in de gehele westerse wereld.

Ook moet duidelijk worden dat de op onze website veelvoudige geplaatste documenten laten zien dat de slachtoffers van siliconen implantaten gevaar lopen door de slechte kwaliteit van dit hulpmiddel en de levensbedreigende reacties van het immuunsysteem daar op. En wat voor de siliconen-moeders geldt is ook aan de orde voor hun onder het implantaat geboren kind(eren). Uit het materiaal op deze website komt duidelijk naar voren dat onze aanklacht terecht is. Dat er nog steeds niets mee gedaan is in de westerse wereld is bijna crimineel te noemen. Uitspraken van vakspecialisten in de plastische chirurgie leveren zelf het bewijs dat we met de frauduleuze informatie om de tuin worden geleid. Ook dat is op de website onder Belgie te vinden.

ANDER BEWIJS VAN DE LEUGENS OVER HET GEVAAR
VOOR DE 2e GENERATIE


Nadat de producenten van siliconen implantaten door de rechter in Birmingham USA veroordeeld werden tot het betalen van een miljarden boete aan de slachtoffers, kwamen er van de gehele wereld claims op deze bedrijven af. Dow Corning, de grootste producent, verklaarde zich failliet om zich te beschermen tegen al deze claims die tot een vastgestelde datum konden worden ingediend.

In Nederland ontfermde  zich de Consumentenbond 3 juni 1994 over het overgrote deel der belanghebbenden. De uitkomst en succes van deze bemiddeling zal wel eeuwig in nevelen gehuld blijven. Een andere groep, geleid door mv. B. te L. had een betere ingang via het New Yorkse advocaten bureau
Shainwald. Wij zijn bekend met de uitkomst van deze gang van zaken.

Omdat al de communicatie met dit Amerikaanse bureau en ook de document verzorging via mv. B. liep zijn ons nooit de details van de claimstelling onder ogen gekomen. Wij waren onderdeel van deze groep. Bekend was reeds dat er in ons land tientallen kinderen waren gemeld met afwijkingen geboren bij moeders met siliconen borstimplantaten. Volgens mv. B. ging de zaak van de vrouwen voor.
Een mailing in de tachtiger jaren, Kind en Siliconen genaamd, door ons verspreid onder 1200 vrouwen, waaruit vijf en vijftig 2e generatie slachtoffers kwamen na 300 reacties, verdween in een lade.

BEWIJS UIT DE LADE VAN EEN BELANGENGROEP

Via speurwerk naar oudere feiten van het siliconen debacle komen wij uit op de berichtgeving van de Consumentenbond uit 1994 over de Dow Corning Settlement.

Op deze informatie werd duidelijk wie zich kon aanmelden voor een schadeclaim, namelijk:

1. alle vrouwen die konden aantonen ziek te zijn geworden van hun borst-
    implantaten en........
2. alle kinderen geboren voor 1995 bij moeders met siliconen borstimplan-
    taten.

De datum om je te kunnen aanmelden als claimgerechtigde is al jaren verstreken, uitbetalingen zijn afgerond. De pot van de Dow Corning settlement is leeg. Vreemd genoeg zijn groepen die zich in de USA met de kinder materie ophielden, opgelost.
Waarom....?
Naar mijn mening heeft de Consumentenbond zich nooit druk gemaakt voor de kindslachtoffers van siliconen. Nooit is vanuit deze en andere instanties bericht uitgegaan dat er ook met de kinderen van vrouwen met siliconen iets mis was.

Maar wanneer voor de Dow Corning Settlement op, bevel van de rechter, ook kinderen van moeders met siliconen worden opgeroepen. Wat voor bewijs moet men dan nog hebben dat er iets fout zit? In ons land zijn de 2e generatie slachtoffertjes schromelijk te kort gedaan door de inhaligheid van mensen die meenden vooraan te moeten staan in het halen van hun eigen recht. Deze toenmalige zogenaamde belangenbehartigers kan men niet meer om opheldering vragen, die zijn gepasseerd aan de gevolgen van hun siliconenziekte. Wat te betreuren valt! De huidige groep is daar zeker niet op aan te spreken, zij doen grandioos werk daar waar het mogelijk is.

Waar moet het recht op vergoeding van de vernietigde levens van deze kinderen door de siliconen implantaten van hun moeder nu vandaan komen? Of moet dat ook weer veertig jaar duren, net zoals voor de moeders? Bewijs is simpel te vinden in eenvoudig onderzoek van bloed van deze kinderen. De werking van siliconen op het menselijk gestel is in de wetenschap grondig onderzocht, men is er uitermate bekend mee. De ramp die het bij de vrouwen veroorzaakt is illustratief voor alle slachtoffers, volwassen of kind. Deze werking zal op de ontwikkeling van het ongeboren kind niet minder zijn, naar verwachting zelf groter.
Siliconen in het lichaam van de moeder beïnvloeden op een negatieve manier de ontwikkeling van de foetus in haar baarmoeder (zie ook de schema's onder de knop links op deze pagina). De uitkomst voor het onschuldige kind na de geboorte is een levenlange onontkoombare straf. Afhankelijkheid en achterstelling (enz.) is hun toekomst. Het nog langer zich onwillig opstellen van de medische- en politieke wereld tegen de mogelijke gevaren van siliconen in het lichaam, maakt steeds meer slachtoffers onder de bevolking. Dat moet je als beëdigd medicus toch niet op je geweten willen hebben! (zie vooral de Kappel studie onder deze knop
KAPPEL  en het programma van antoinette Hertsenberg ZORG NU).

COSSkids Nederland

COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November 2018
naar boven
 
COSSkids NEDERLAND
 
Wat is nodig om te weten over borstimplantaten

De zorgen over borstvoeding en toxiciteit onder de kinderen van siliconen implantaat vrouwen:

Volgens het Instituut of Medicine (IOM), hebben vrouwen met een borstoperatie, met inbegrip van implan-taten, ten minste drie keer zoveel kans op een ontoereikende melk afgifte voor borstvoe-ding. Er zijn ook zorgen over de veiligheid van die moedermelk geuit, maar er is nog niet voldoende onderzoek gedaan om te weten hoe dit probleem in te schatten is. Bij een studie van een klein aantal vrouwen met siliconen-gel borstimplantaten, werd ontdekt dat de nakomelingen die zijn geboren en borstvoeding hadden gehad, nadat de moeder borstimplanta-ten kregen geïmplan-teerd, hogere niveaus van een giftige vorm van platina in hun bloed hadden. Dit in tegen-stelling tot nakomelingen die zijn geboren bij dezelfde vrouwen vóór deze borstimplantaten hadden.