Untitled Page
Klik hier  voor de

van augustus 2011
in het
Nederlands
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November 2018
 
VROUWEN EN SILICONEN BORSTIMPLANTATEN

De medische struktuur in de USA
Meldpuntklachtensiliconen
Bezoek voor nog meer info en forums ook de webside van
FDA study
Foto 1 - Microscopisch zand (silica) in de bloedbaan.
Foto 3  - Laat ons een onbekende ingekapselde massa zien van waarschijnlijk chemische aard. Let vooral ook op de omvang van het
kapsel die gigantisch is t.o.v. de bloedplaatjes. Dit vormt een acuut gevaar voor de haarvaten overal in de organen van het lichaam waar het door de bloedstroom naar toe wordt gevoerd.
Dr. Britta Ostermeyer Shoaib M D
naar boven
 
 
 
Reconstructie met eigen weefsel in
NEDERLAND
en in
BELGIË
 
Vervuilingen in de
bloedbaan.
Onderzoekers kapot gemaakt vanwege de uitkomsten van hun studies.

Het Baylor College of Medicine in Houston, Texas was het eerste hospitaal in de USA
die siliconen implanteerde bij vrouwen. Twee artsen in deze Uni Clinic, Cronin en
Gerow hebben hier in de 60er jaren de eerste implantaten ontwikkeld en geplaatst.
Vanzelfsprekend is Baylor dus ook het hospitaal met de grootste ervaring met siliconen implantaten en de gevolgen hiervan. Hier werden door de groep van prof. dr. Patten veel vrouwen gezien met overduidelijke negatieve effecten van deze implantaten. Vanaf de beginjaren 90 van de vorige eeuw bracht het team van prof. dr. Patten de ondervindingen naar buiten.

Één van zijn voortvarendste assistentes, de van Duitse origine stammende dr. Britta Ostermeyer Shoaib, kreeg toestemming van het Baylor College University om tijdens tientallen bijeenkomsten overal ter wereld de bevindingen van het team over de gevolgen van S.B.I. gebruik uit te dragen.

Drie maal bezocht zij Nederland. Maastricht, Amsterdam en Utrecht zijn de plaatsen die zij in ons land aan deed. In de aula's van belangrijke ziekenhuizen ter plekke. vertelde ze aan de hand van beeldmateriaal over haar ervaringen en waarom er voorzichtigheid moet worden betracht met Siliconen Borst Implantaten. Een enkele geïnteresseerde medisch geschoolde nam deel aan deze informatieve symposia. Verder waren het veel slachtoffers die deze bijeenkomsten volgden. Alhoewel de samenkomsten werden gehouden in klinieken met naam, laten de medici ter plekke het ongeïnteresseerd afweten en hullen zich in volkomen desinteresse of steken er de draak mee (onprofessionele struisvogel politiek ?).

Na een aantal jaren de boodschap wereldwijd te hebben uitgedragen wordt de gehele onderzoekgroep van prof. dr. Patten wegens bezuinigingen opgeheven. De professor zelf werd in een andere functie gezet en vanwege zijn leeftijd wat later vroegtijdig met pensioen gezonden. De rest kon een andere baan zoeken. De ware reden van de opheffing heeft echter een andere grondslag. Kort voordat het team van Prof. Patten werd opgeheven kocht Dow Corning, de grootste geldverstrekker aan de medische sector in de USA, twee advocaten van het bedrijf in de "Board of Direction" van het Baylor College. Het waren deze twee lieden die een belangrijke rol speelden bij de opheffing van het team Patten. De boodschap mocht kennelijk niet worden uitgedragen. Zie ook het artikel van Pr. Bernhard Patten.

Slachtoffergroepen niet monddood gemaakt.
 
De grote groepen van slachtoffer vrouwen waren evenwel goed geïnformeerd door de bijeenkomsten. Andere Amerikaanse en Canadese artsen zoals dr. Levine, dr.Illowite, dr. Blaise, dr. Teuber en vele anderen kwamen met studiepublicaties op de markt over kleinere groepen siliconen vrouwen, afgezet tegen doorsnee vrouwengroepen. De gevestigde orde medici, ook in Nederland, gesteund door de farmaceuten werkten hard om al de publicaties ongeloofwaardig te maken met pseudowetenschap. Er klopte dus helemaal niets van de redeneringen van de wetenschappers tegen het gebruik van S.B.I..

Tussen 1990 en 1995 begonnen evenwel toch de eerste gerechtelijke procedures toen drie medewerkers van Dow Corning bekend maakten dat de mazige huid van siliconen implantaten niet in staat was de gel en het chemische depot uit het implantaat binnen te houden. Siliconengel lekte dus vrijwel meteen de borstholte en het lichaam in. Met de kennis en goodwill van een aantal meewerkende wetenschappers werd het eerste proces door een Amerikaans slachtoffer gewonnen. Dow Corning werd gedwongen een miljoenen schadeloosstelling uit te betalen aan het slachtoffer.

Borstkanker of de dreiging ervan.

Het is onaanvaardbaar dat na ruim dertig jaar, vrouwen die door het gebruik van een medisch hulpmiddel ziek zijn geworden, met een arts nog steeds niet kunnen  en durven praten over de mogelijke reden van hun ziek worden. Doen ze het wel dan wordt het gevoel opgeroepen dat ze niet voor vol worden genomen. De cliché "het zit u tussen de oren" is een algemene uitdrukking van die artsen aan hun patiënten. Het idiote hierbij is dat dit een juiste veronderstelling is, een uitstekende diagnose zonder als zodanig bedoeld te zijn.

Het zal u verder op in dit artikel duidelijk worden waarom. Bij de vele varianten van symptomen die siliconen intoxificatie (Adjuvant Desease) oproept blijft de plastische chirurg buiten beeld. Bij bezoek aan een Medicus van welk medisch specialiteit ook blijft de link tussen ziekte en de mogelijke veroorzaker buiten het gesprek. Het is niet zo, dus als zodanig komt het ook niet ter sprake. Men gaat over tot symptoom bestrijding zonder de bron te onderzoeken.

Natuurlijk was- en is nog steeds het gevoel van volmaakt te zijn bij de vrouw van wezenlijk belang voor een gelukkig leven. Dit geldt vooral wanneer er bij een vrouw met bijvoorbeeld borstkanker een borstamputatie in het vooruitzicht wordt gesteld.
Je wereld stort letterlijk in. Een gevoel van niet meer volwaardig vrouw zijn komt boven. Er ontstaat twijfel aan veel vaste waarden. Bij de meeste vrouwen gevolgd door een sterk minderwaardigheid gevoel maar ook de angst en zorgen om de relatie.

Ook de boodschap van de arts dat er sprake is van kanker vergroot deze situatie. Het gevoel van de vrouw in kwestie, dat hierbij hoort is er één van totale paniek, een reactie waar iedereen begrip voor heeft. In zo'n situatie moet je dan beslissen of je kiest voor borstloos blijven of een reconstructie van de borst(en) eventueel met siliconen implantaten. Het tijdstip om tot een keuze voor reconstructie aan te zetten in het allereerste stadium zou persoonlijk niet onze keuze zijn. Maar we veronderstellen dat artsen dit doen om aan te geven dat er door reconstructie mogelijkheden zijn die de angst voor verlies van een stukje vrouw weg kunnen nemen. Het wegvallen van de borsten zou dan minder pijnlijk zijn.

De vraag is wel of er op dat tijdstip wel geluisterd wordt door de vrouw in kwestie. Er zijn eventueel ook andere keuzes mogelijk zoals "tram flap methode" of nog beter, de "diep flap methode" . Beide ingrepen zijn reconstructies met eigen weefsel, dus levende borsten. Deze ingrepen zijn veel intensiever, duurder en vergen meer operatietijd. Dit is de reden dat ze over het algemeen minder vaak of helemaal niet worden aangeboden in Nederland. Een siliconen borst implantaat is sneller geplaatst.

Esthetische borst vergroting/verfraaiing

De reacties van sommige mensen wanneer het over borstvergroting of verfraaiing gaat is vaak ongevoelig en overdreven, met uitlatingen zoals "eigen schuld, dikke bult". Wanneer een vrouw borstvergroting of verfraaiing overweegt is dat slechts haar eigen keuze en verantwoordelijkheid. Er zal altijd een reden voor zijn om tot deze ingreep over te gaan ook als dat geen medische is. En wanneer zij besluit om de ingreep aan te gaan is dat alleen haar zaak. Ook psychologisch kunnen er belangrijke redenen zijn om tot de sta tot vergroting/verfraaiing over te gaan.

Ook bij deze keuze mogen vrouwen  daar onder geen enkele voorwaarde ziek van worden.

Verschillende factoren bepalen uw mate van (on)gezondheid.

Wanneer men uitgaat van de oudere siliconen implantaten zijn er een aantal factoren
die bepalen hoe uw (on)gezondheid zal verlopen. Omdat er verschillende oorzaken mee kunnen spelen:

Ten eerste, uw constitutie, of u sterk bent, hoe is uw conditie.

De constitutie van de vrouw is heel belangrijk in deze. Vrouwen met een zwak gestel hebben weinig weerstand tegen de effecten opgeroepen door siliconen die vanaf dag 1 al in het lichaam lekken. Vrouwen met een sterke constitutie ervaren de positieve gevoelens die het implantaat oproept langer. Een vals gevoel dat het hele gedoe rond siliconen implantaten hen niet aangaat is vanzelfsprekend en begrijpelijk, vooral in het begin. Het is slechts een kwestie van tijd.

Ten tweede, hoe lang zit het implantaat al in uw borstholte.

De gemiddelde duur voor dat het negatieve effect van siliconen merkbaar wordt ligt tussen de vier en zeven jaar. Meestal zijn de borsten dan al langer hard, koud en voelen onnatuurlijk aan. Let wel, de oudere implantaten lekken al van de eerste dag hun gel en het chemisch depot van de gel door de mazige huid van het implantaat de borstholte en de bloedvaten in. Slechts een enkeling, een gelukkige, merkt de effecten niet, wat niet betekend dat er geen nadelige effecten zijn. Het is niet bekend hoe dat implantaten zich na circa vijftien jaar gedragen.Dit is vrijwel niet onderzocht omdat er geen registers zijn die aangeven wie en om hoeveel vrouwen het gaat.

Ten derde, is het implantaat nog intact.

Zeker niet onbelangrijk is of het implantaat in de borstholte nog intact is. Bij een gescheurd siliconen implantaat is de ramp zomogelijk nog groter. Wanneer de gel in de borstholte blijft mag men van geluk spreken, al is het daar ook bijna niet volledig te verwijderen tijdens de explantatie. Maar wanneer de gel verdwenen is het lichaam in is het probleem niet meer te keren. Een beruchte reden van leeglopen van het implantaat is het zogenoemde kapselscheuren. Dit werd door de plastisch chirurg gedaan als middel tegen het hard worden van het implantaat. Een catastrofale ingreep die gelukkig nu niet meer wordt toegepast. Maar wel de reden was tot veel gescheurde implantaten en wegvloeien van siliconengel in het lichaam.

Ziek worden van een inerte stof.

Siliconen, silicaten of silicium is op zich een inerte, zeg maar levensloze, stof. Het reageert nergens op. Het is juist het lichaam die reageert op de stof. Het roept namelijk een helse reactie op van het immuunsysteem van de mens, het hoort namelijk niet in het lichaam. De afweer wil de stof elimineren maar het reageert niet op de killercellen van het immuunsysteem. Uit pure onmacht gaat het immuunsysteem over tot inkapselen van de indringer, het poogt de stof te isoleren. Alleen beperkt deze reactie zich niet tot het kapsel in de borstholte. Ook in de bloedbaan worden migrerende siliconen deeltjes ingekapseld met calcium. Dit geldt ook voor het chemische depot die door de implantaathuid is gelekt. De foto in de kantlijn laat ingekapseld silica en andere vervuilingen in het bloed zien.

Overigens is er nog nooit door wie ook, enig onderzoek gedaan naar het stapeleffect of wisselwerking van de uitgelekte chemicaliën uit het implantaat en de eigen hormonale huishouding van de mens. Verder roept het implantaat op den duur tal van ziekteverschijnselen op. Dat artsen deze ziekteverschijnselen niet linken aan het siliconen implantaat in de borst(en) van de hulpvrager komt voort uit het feit dat de gezondheidproblemen bij andere specialismen terecht komen anders dan de plastische chirurgie. Indien dit niet de reden is waarom de medische sector een verwantschap tussen siliconen en ziek worden bewust om andere redenen afwijzen, moeten wij ons als slachtoffers werkelijk zorgen gaan maken. We zijn toch afhankelijk, in onze ellende, van de medici. De stellingname van de artsen waar het siliconen borst implantaten betreft en de mogelijk daaruit voortvloeiende gezondheid gevolgen zijn voor de slachtoffers en hun onder siliconen geboren kinderen dan ook volstrekt onbegrijpelijk. Het is bovenal een karakter zaak van de artsen of een protectionele actie. Vooral omdat sommige reacties van het lichaam voorspelbaar en bekend zijn bij onze "wetenschappers". Sterker nog: bepaalde effecten van silicium worden bewust daarom gebruikt in medicijnen en behandelingen, o.a. als adjuvant, katalysator of ter voorkoming van luchtbelletjes..

                   
Foto 2 -  Een ingekapselde zandkorrel in een cytoplasma. Rechts onderin bij het randje van de calcium-schil is nog de rand van de inkapseling  te zien.


Bent u van plan om te EXPLANTEREN?DETOXEN
na EXPLANTATIE!
WOMAN AND SILICONE BREASTIMPLANTS

The medical structure in the USA

Researchers devastated because of the results of their studies.

The Baylor College of Medicine in Houston, Texas was the first hospital in the USA
to implant silicone in women. Two doctors at this Uni Clinic, Cronin and
Gerow, developed and placed the first implants here in the 1960s.
Naturally, Baylor is therefore also the hospital with the greatest experience with silicone implants and the consequences thereof. Here, the group of Prof. Dr. Patten saw many women with obvious negative effects of these implants. From the early nineties of the last century, Prof. Dr. Patten's team published the findings.
   
One of his most energetic assistants, German-born Dr. Britta Ostermeyer Shoaib, received permission from Baylor College University to share the team's findings on the consequences of SBI use at dozens of meetings around the world.

She visited the Netherlands three times. Maastricht, Amsterdam and Utrecht are the places she visited. In the auditoriums of important Dutch hospitals on the spot, she shared her experiences based on visual material and pointed out to be very careful with silicone breast implants. A few interested medically trained persons participated in these informative symposia. Furthermore, many victims attended these meetings. Although the meetings were held in reputable clinics, the physicians on the spot disinterested and shrouded themselves in complete disinterest or made fun of it (unprofessional ostrich politics?).
   
After a number of years of spreading the message worldwide, the entire research group of Prof. Dr. Patten is closed due to budget cuts. The professor himself was transferred to another position and due to his age, was sent into early retirement a little later. The rest could find another job. The true reason for the cancellation, however, has a different basis. Shortly before Prof. Patten, Dow Corning, the largest US medical lender, bought two attorneys from the company on Baylor College's Board of Direction. It was these two people who played an important role in the disbandment of the Patten team. The message was apparently not allowed to be propagated. See also the article by Pr. Bernhard Patten.
   
Victim groups not silenced.
 
However, the large groups of victim women were well informed by the meetings. Other American and Canadian physicians such as Dr. Levine, Dr. Illowite, Dr. Blaise, Dr. Teuber, and many others came up with study publications on smaller groups of silicone women compared to typical women's groups. The medical establishment, also in the Netherlands, supported by the pharmaceutical companies, worked hard to make all the publications implausible with pseudoscience. So the scientists' reasoning against the use of SBI was completely wrong.

However, the first legal proceedings began between 1990 and 1995 when three Dow Corning employees disclosed that the meshed skin of silicone implants was unable to contain the gel and chemical deposit from the implant. Silicone gel thus almost immediately leaked into the chest cavity and the body. With the knowledge and goodwill of a number of collaborating scientists, the first trial was won by an American victim. Dow Corning was forced to pay millions in damages to the victim.
   
Breast cancer or its threat.

It is unacceptable that, after more than thirty years, women who have become ill through the use of a medical device still cannot and do not dare to talk to a doctor about the possible cause of their illness. If they do, the feeling is evoked that they are not taken for granted. The cliché "it's all in your head" is a common expression that doctors give to their patients. The crazy thing about this is that this is a correct assumption, an excellent diagnosis without being intended as such.

It will become clear to you further on in this article why. With the many variants of symptoms that silicone intoxification (Adjuvant Desease) evokes, the plastic surgeon remains out of the picture. When visiting a doctor of whatever medical specialty, the link between disease and the possible cause remains outside the conversation. It is not so, so it is not discussed as such. One proceeds to combat symptoms without investigating the source.
   
Of course, the woman's sense of perfection was and still is essential to a happy life. This is especially true when a woman with breast cancer, for example, is promised a mastectomy.
Your world is literally collapsing. A feeling of not being a full woman anymore arises. There are doubts about many fixed values. For most women this is followed by a strong feeling of inferiority, but also the fear and worries about the relationship.

The doctor's message that there is cancer also exacerbates this situation. The feeling of the woman in question that goes with this is one of total panic, a reaction that everyone understands. In such a situation you have to decide whether you choose to remain breastless or a reconstruction of the breast (s), possibly with silicone implants. The time to instigate a choice for reconstruction at the very earliest stage would not be our personal choice. But we suppose that doctors do this to indicate that there are possibilities through reconstruction that can allay the fear of losing a piece of a woman. The loss of the breasts would then be less painful.
   
The question is whether the woman in question is actually listening at that time. Other choices are also possible, such as the "tram flap method" or even better, the "deep flap method". Both procedures are reconstructions with your own tissue, ie live breasts. These procedures are much more intensive, more expensive and require more surgery time. This is the reason that they are generally offered less often or not at all in the Netherlands. A silicone breast implant is placed more quickly.
  
Aesthetic breast augmentation / embellishment

Some people's reactions when it comes to breast augmentation or embellishment are often insensitive and exaggerated, with statements such as "your own fault, big bump". When a woman considers breast augmentation or enhancement, it is only her own choice and responsibility. There will always be a reason to have this procedure, even if it is not medical. And when she decides to have the procedure, it's only her business. Psychologically there can also be important reasons to proceed to enlargement / embellishment.

Even with this choice, women must under no circumstances become ill.
   
Various factors determine your degree of (un) health.

Based on the older silicone implants, there are a number of factors
that determine how your (un) health will develop. Because there are several causes that can play a role:

First, your constitution, whether you are strong, what is your condition.

The constitution of the woman is very important in this. Women with a weak constitution have little resistance to the effects induced by silicones that leak into the body from day 1. Women with a strong constitution experience the positive feelings evoked by the implant for longer. A false sense that the whole thing about silicone implants does not concern them is natural and understandable, especially at first. It's just a matter of time.
   
Second, how long has the implant been in your chest cavity.

The average time before the negative effect of silicone becomes noticeable is between four and seven years. Usually the breasts have been hard, cold and feel unnatural for some time. Please note that the older implants leak their gel and the chemical depot of the gel from day one through the meshy skin of the implant into the chest cavity and blood vessels. Only a lucky few do not notice the effects, which does not mean that there are no adverse effects. It is not known how implants behave after about 15 years, but this has hardly been investigated because there are no registers that indicate who and how many women are involved.
   
Third, the implant is still intact.

It is certainly not unimportant whether the implant in the chest cavity is still intact. With a ruptured silicone implant, the disaster is possibly even greater. If the gel remains in the chest cavity, one is lucky, although it cannot be completely removed there during the explant. But when the gel has disappeared into the body, the problem cannot be reversed. A notorious reason for implant deflation is so-called haircut cracks. This was done by the plastic surgeon to prevent the implant from hardening. A catastrophic intervention that fortunately is no longer used. But the reason was many torn implants and silicone gel leakage into the body.
   
Becoming sick from an inert substance.

Silicates, silicates or silicon are inert, say lifeless, substances. It doesn't respond to anything. It is the body that reacts to the substance. It evokes a hellish response from the human immune system, because it does not belong in the body. The immune system wants to eliminate the substance, but it does not respond to the killer cells of the immune system. Out of sheer impotence, the immune system encapsulates the intruder, it tries to isolate the substance. Only this reaction is not limited to the capsule in the chest cavity. Migrating silicone particles are also encapsulated with calcium in the bloodstream. This also applies to the chemical deposit that has leaked through the implant skin. The photo in the margin shows encapsulated silica and other contaminants in the blood.

It is above all a matter of the doctors' nature or a protective action. Especially since, by the way, no research has ever been conducted by anyone into the stacking effect or interaction of the leaked chemicals from the implant and the human hormonal balance. Furthermore, the implant will eventually cause numerous symptoms of disease. The fact that doctors do not link these symptoms to the silicone implant in the breast (s) of the client is due to the fact that the health problems end up in other specialisms other than plastic surgery. If this is not the reason why the medical field consciously rejects a relationship between silicones and getting sick for other reasons, then we as victims must really start to worry. We are still dependent, in our misery, on the medics. The position of the doctors on silicone breast implants and the possible resulting health consequences for the victims and their children born under silicone are therefore completely incomprehensible, some reactions of the body are predictable and known to our "scientists". In fact: certain effects of silicon are therefore deliberately used in medicines and treatments, including as an adjuvant, catalyst or to prevent air bubbles.

 
BORSTIMPLANTATEN
Recente studie
PLATINUM