Untitled Page
 
Klik hier  voor de

van augustus 2011
in het
Nederlands
 
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
De medische structuur in de USA
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
November 2018
 
VROUWEN EN SILICONEN
BORSTIMPLANTATEN
Meldpuntklachtensiliconen
Bezoek voor nog meer info en forums ook de webside van
www.hartvannederland.nl
FDA study
Marga van Amelsfoort op Hart van Nederland
Foto 1 - Microscopisch zand in de bloedbaan.
Foto 3  - Laat ons een onbekende ingekapselde massa zien van waarschijnlijk chemische aard. Let
vooral ook op de omvang van het
kapsel die gigantisch is t.o.v. de bloedplaatjes. Dit vormt een acuut
gevaar voor de haarvaten overal in de organen van het lichaam waar het
door de bloedstroom naar toe wordt gevoerd.
Dr. Britta Ostermeyer Shoaib M D
KANKER

Onlangs ontdekt:

Lijnzaad bevat de stof
LIGNAN
Deze stof die ook in
mindere mate in groente
voorkomt
blijkt een remmende
werking op
kankergezwellen en
uitzaaiingen te hebben.

Bij studies op muizen met
kanker is aangetoond dat
gezwellen kleiner worden
en uitzaaiingen geen kans
krijgen zich te ontwikkelen.

Dat de stof LIGNAN dit
eigenschap heeft werd al
langer gedacht.

Lijnzaad is in verschillende
hoedanigheden in de
handel te koop.

Losse olie is goed in te
nemen in salade of yoghurt.

Ook goed in te nemen zijn de lijnolie capsules,
te koop
bij o.a. diverse reformwinkels.

Ook het zaad dat in de
Reformhandel te koop is,
kan eenvoudig worden
gemalen of geplet en in
vla, yoghurt of muesli
gegeten worden.

Ook kan men de pitjes
meebakken in brood.

Aangezien in lijnzaad
ongeveer 70% meer lignan
voorkomt dan in groente is
lijnzaad met zijn
milde smaak aan te
raden.

De wetenschap verwacht in
de toekomst veel goeds
van de stof tegen kanker.
naar boven
 
 
 
Onder de knop alles over het gebruik van lijnzaad.
Reconstructie met eigen weefsel in
NEDERLAND
en in
BELGIË
 
Siliconen-vrouwen en moeders van
Nederland en België

ziet u het niet meer zitten,
onderneem dan actie.
Ga niet "struisvogelen" maar sta op hulp,
neem rapporten mee van onze website naar
uw huisarts en/of specialist en dwing ze
u te helpen. Ook artsen zijn gewoon mensen die er
voor u horen te zijn. Soms vergeten ze dat even.
HELP ZE ER AAN HERINNEREN!
 
In de Verenigde Staten
Meer dan 500.000 vrouwen ziek door zowel siliconen borstimplantaten als dubbel lumen prothesen.
Duizenden kinderen gemeld bij
slachtoffer organisaties in de USA.
Vervuilingen in de
bloedbaan.
Wanneer men zich een voorstelling wil maken van
de problemen die vrouwen ondergaan, maar ook de 
kinderen geboren onder de siliconen implantaten van
de moeder, moet men eerst inzicht krijgen in de
structuur van medisch Amerika. Deze is niet te
vergelijken met die in Nederland en onze omliggende
landen.

De belangen van ziekenhuizen maar ook artsen in de Verenigde Staten zijn in grote mate verstrengeld met de belangen van de farmaceutische industrie. Dit geldt ook voor wetenschappers waarvan de vooruitgang op medisch gebied afhankelijk is. Enorme bedragen van grote farmaceuten, in de vorm van donaties, vloeien naar de medische sector in de USA. Die miljarden donaties houden de geneeskundige industrie in de USA in stand. Zonder dat geld zou geneeskundige hulp in de USA een complete ramp zijn. Zelfs het eten in de ziekenhuizen wordt gesubsidieerd door de farmaceutische industrie. Dus er bestaat een sterke afhankelijkheid van de Amerikaanse gezondheid industrie naar de farmaceutische bedrijven toe.

U kunt zich voorstellen dat de wetenschappers, waarvan de mensheid afhankelijk is voor verbeterde behandelingen, niet staan te springen om wetenschappelijke onderzoeken te publiceren waarvan vaststaat dat zij de farmaceutische industrie, die het geld verstrekt voor deze onderzoeken, in een slecht daglicht plaatst. Er heerst een duidelijke onderlinge belangenverstrengeling!

Deze manier van verstrengeling van belangen kan in bepaalde gevallen niet anders dan remmend werken op de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek en waarheidsvinding in de medische wereld. Van objectiviteit bij siliconen onderzoek van de niet onafhankelijke wetenschappers en medische instellingen is in het geheel geen sprake, "zij dansen naar de pijpen van de farmaceutische industrie".

De wetenschappers die zich niets aan willen trekken van deze onderlinge verstrengeling tussen de medische wereld en hun geldverstrekkers, zijn mensen met een uitzonderlijk karakter. Zij stellen hun toekomst en geloofwaardigheid in de waagschaal tegen over de pseudo waarheid en leugens van de slaven van de farmaceuten en hun legers van advocaten. Het zijn ware helden in deze ongelijke strijd, omdat zij uitermate goed weten wat voor hen de gevolgen kunnen zijn van het dissident zijn. Ons zijn complete Wild West verhalen bekend om negatieve onderzoeksgegevens uit de media te  houden.

                    
De gevolgen van S.B.I. ontkennen is daarom volslagen
              onzin.
Onderzoekers kapot gemaakt vanwege de uitkomsten van hun studies.

Het Baylor College of Medicine in Houston, Texas was het eerste hospitaal in de USA
die siliconen implanteerde bij vrouwen. Twee artsen in deze Uni Clinic, Cronin en
Gerow hebben hier in de 60er jaren de eerste implantaten ontwikkeld en geplaatst.
Vanzelfsprekend is Baylor dus ook het hospitaal met de grootste ervaring met siliconen implantaten en de gevolgen hiervan. Hier werden door de groep van prof. dr. Patten veel vrouwen gezien met overduidelijke negatieve effecten van deze implantaten. Vanaf de beginjaren 90 van de vorige eeuw bracht het team van prof. dr. Patten de ondervindingen naar buiten.

Één van zijn voortvarendste assistentes, de van Duitse origine stammende dr. Britta Ostermeyer Shoaib, kreeg toestemming van het Baylor College University om tijdens tientallen bijeenkomsten overal ter wereld de bevindingen van het team over de gevolgen van S.B.I. gebruik uit te dragen.

Drie maal bezocht zij Nederland. Maastricht, Amsterdam en Utrecht zijn de plaatsen die zij in ons land aan deed. In de aula's van belangrijke ziekenhuizen ter plekke. vertelde ze aan de hand van beeldmateriaal over haar ervaringen en waarom er voorzichtigheid moet worden betracht met Siliconen Borst Implantaten. Een enkele geïnteresseerde medisch geschoolde nam deel aan deze informatieve symposia. Verder waren het veel slachtoffers die deze bijeenkomsten volgden. Alhoewel de samenkomsten werden gehouden in klinieken met naam, laten de medici ter plekke het ongeïnteresseerd afweten en hullen zich in volkomen desinteresse of steken er de draak mee (onprofessionele struisvogel politiek ?).

Na een aantal jaren de boodschap wereldwijd te hebben uitgedragen wordt de gehele onderzoekgroep van prof. dr. Patten wegens bezuinigingen opgeheven. De professor zelf werd in een andere functie gezet en vanwege zijn leeftijd wat later vroegtijdig met pensioen gezonden. De rest kon een andere baan zoeken. De ware reden van de opheffing heeft echter een andere grondslag. Kort voordat het team van Prof. Patten werd opgeheven kocht Dow Corning, de grootste geldverstrekker aan de medische sector in de USA, twee advocaten van het bedrijf in de "Board of Direction" van het Baylor College. Het waren deze twee lieden die een belangrijke rol speelden bij de opheffing van het team Patten. De boodschap mocht kennelijk niet worden uitgedragen. Zie ook het artikel van Pr. Bernhard Patten.

Slachtoffergroepen niet monddood gemaakt.
 
De grote groepen van slachtoffer vrouwen waren evenwel goed geïnformeerd door de bijeenkomsten. Andere Amerikaanse en Canadese artsen zoals dr. Levine, dr.Illowite, dr. Blaise, dr. Teuber en vele anderen kwamen met studiepublicaties op de markt over kleinere groepen siliconen vrouwen, afgezet tegen doorsnee vrouwengroepen. De gevestigde orde medici, ook in Nederland, gesteund door de farmaceuten werkten hard om al de publicaties ongeloofwaardig te maken met pseudowetenschap. Er klopte dus helemaal niets van de redeneringen van de wetenschappers tegen het gebruik van S.B.I..

Tussen 1990 en 1995 begonnen evenwel toch de eerste gerechtelijke procedures toen drie medewerkers van Dow Corning bekend maakten dat de mazige huid van siliconen implantaten niet in staat was de gel en het chemische depot uit het implantaat binnen te houden. Siliconengel lekte dus vrijwel meteen de borstholte en het lichaam in. Met de kennis en goodwill van een aantal meewerkende wetenschappers werd het eerste proces door een Amerikaans slachtoffer gewonnen. Dow Corning werd gedwongen een miljoenen schadeloosstelling uit te betalen aan het slachtoffer.

Borstkanker of de dreiging ervan.

Het is onaanvaardbaar dat na ruim dertig jaar, vrouwen die door het gebruik van een medisch hulpmiddel ziek zijn geworden, met een arts nog steeds niet kunnen  en durven praten over de mogelijke reden van hun ziek worden. Doen ze het wel dan wordt het gevoel opgeroepen dat ze niet voor vol worden genomen. De cliché "het zit u tussen de oren" is een algemene uitdrukking van die artsen aan hun patiënten. Het idiote hierbij is dat dit een juiste veronderstelling is, een uitstekende diagnose zonder als zodanig bedoeld te zijn.

Het zal u verder op in dit artikel duidelijk worden waarom. Bij de vele varianten van symptomen die siliconen intoxificatie (Adjuvant Desease) oproept blijft de plastische chirurg buiten beeld. Bij bezoek aan een Medicus van welk medisch specialiteit ook blijft de link tussen ziekte en de mogelijke veroorzaker buiten het gesprek. Het is niet zo, dus als zodanig komt het ook niet ter sprake. Men gaat over tot symptoom bestrijding zonder de bron te onderzoeken.

Natuurlijk was- en is nog steeds het gevoel van volmaakt te zijn bij de vrouw van wezenlijk belang voor een gelukkig leven. Dit geldt vooral wanneer er bij een vrouw met bijvoorbeeld borstkanker een borstamputatie in het vooruitzicht wordt gesteld.
Je wereld stort letterlijk in. Een gevoel van niet meer volwaardig vrouw zijn komt boven. Er ontstaat twijfel aan veel vaste waarden. Bij de meeste vrouwen gevolgd door een sterk minderwaardigheid gevoel maar ook de angst en zorgen om de relatie.

Ook de boodschap van de arts dat er sprake is van kanker vergroot deze situatie. Het gevoel van de vrouw in kwestie, dat hierbij hoort is er één van totale paniek, een reactie waar iedereen begrip voor heeft. In zo'n situatie moet je dan beslissen of je kiest voor borstloos blijven of een reconstructie van de borst(en) eventueel met siliconen implantaten. Het tijdstip om tot een keuze voor reconstructie aan te zetten in het allereerste stadium zou persoonlijk niet onze keuze zijn. Maar we veronderstellen dat artsen dit doen om aan te geven dat er door reconstructie mogelijkheden zijn die de angst voor verlies van een stukje vrouw weg kunnen nemen. Het wegvallen van de borsten zou dan minder pijnlijk zijn.

De vraag is wel of er op dat tijdstip wel geluisterd wordt door de vrouw in kwestie. Er zijn eventueel ook andere keuzes mogelijk zoals "tram flap methode" of nog beter, de "diep flap methode" . Beide ingrepen zijn reconstructies met eigen weefsel, dus levende borsten. Deze ingrepen zijn veel intensiever, duurder en vergen meer operatietijd. Dit is de reden dat ze over het algemeen minder vaak of helemaal niet worden aangeboden in Nederland. Een siliconen borst implantaat is sneller geplaatst.

Esthetische borst vergroting/verfraaiing

De reacties van sommige mensen wanneer het over borstvergroting of verfraaiing gaat is vaak ongevoelig en overdreven, met uitlatingen zoals "eigen schuld, dikke bult". Wanneer een vrouw borstvergroting of verfraaiing overweegt is dat slechts haar eigen keuze en verantwoordelijkheid. Er zal altijd een reden voor zijn om tot deze ingreep over te gaan ook als dat geen medische is. En wanneer zij besluit om de ingreep aan te gaan is dat alleen haar zaak. Ook psychologisch kunnen er belangrijke redenen zijn om tot de sta tot vergroting/verfraaiing over te gaan.

Ook bij deze keuze mogen vrouwen  daar onder geen enkele voorwaarde ziek van worden.

Verschillende factoren bepalen uw mate van (on)gezondheid.

Wanneer men uitgaat van de oudere siliconen implantaten zijn er een aantal factoren
die bepalen hoe uw (on)gezondheid zal verlopen. Omdat er verschillende oorzaken mee kunnen spelen:

Ten eerste, uw constitutie, of u sterk bent, hoe is uw conditie.

De constitutie van de vrouw is heel belangrijk in deze. Vrouwen met een zwak gestel hebben weinig weerstand tegen de effecten opgeroepen door siliconen die vanaf dag 1 al in het lichaam lekken. Vrouwen met een sterke constitutie ervaren de positieve gevoelens die het implantaat oproept langer. Een vals gevoel dat het hele gedoe rond siliconen implantaten hen niet aangaat is vanzelfsprekend en begrijpelijk, vooral in het begin. Het is slechts een kwestie van tijd.

Ten tweede, hoe lang zit het implantaat al in uw borstholte.

De gemiddelde duur voor dat het negatieve effect van siliconen merkbaar wordt ligt tussen de vier en zeven jaar. Meestal zijn de borsten dan al langer hard, koud en voelen onnatuurlijk aan. Let wel, de oudere implantaten lekken al van de eerste dag hun gel en het chemisch depot van de gel door de mazige huid van het implantaat de borstholte en de bloedvaten in. Slechts een enkeling, een gelukkige, merkt de effecten niet, wat niet betekend dat er geen nadelige effecten zijn. Het is niet bekend hoe dat implantaten zich na circa vijftien jaar gedragen.
                   
Foto 2 -  Een ingekapselde zandkorrel in een cytoplasma. Rechts onderin bij het randje van de calcium-schil is nog de rand van de inkapseling  te zien.
Dit is vrijwel niet onderzocht omdat er geen registers zijn die aangeven wie en om hoeveel vrouwen het gaat.

Ten derde, is het implantaat nog intact.

Zeker niet onbelangrijk is of het implantaat in de borstholte nog intact is. Bij een gescheurd siliconen implantaat is de ramp zomogelijk nog groter. Wanneer de gel in de borstholte blijft mag men van geluk spreken, al is het daar ook bijna niet volledig te verwijderen tijdens de explantatie. Maar wanneer de gel verdwenen is het lichaam in is het probleem niet meer te keren. Een beruchte reden van leeglopen van het implantaat is het zogenoemde kapselscheuren. Dit werd door de plastisch chirurg gedaan als middel tegen het hard worden van het implantaat. Een catastrofale ingreep die gelukkig nu niet meer wordt toegepast. Maar wel de reden was tot veel gescheurde implantaten en wegvloeien van siliconengel in het lichaam.

Ziek worden van een inerte stof.

Siliconen, silicaten of silicium is op zich een inerte, zeg maar levensloze, stof. Het reageert nergens op. Het is juist het lichaam die reageert op de stof. Het roept namelijk een helse reactie op van het immuunsysteem van de mens, het hoort namelijk niet in het lichaam. De afweer wil de stof elimineren maar het reageert niet op de killercellen van het immuunsysteem. Uit pure onmacht gaat het immuunsysteem over tot inkapselen van de indringer, het poogt de stof te isoleren. Alleen beperkt deze reactie zich niet tot het kapsel in de borstholte. Ook in de bloedbaan worden migrerende siliconen deeltjes ingekapseld met calcium. Dit geldt ook voor het chemische depot die door de implantaathuid is gelekt. De foto in de kantlijn laat ingekapseld silica en andere vervuilingen in het bloed zien.

Overigens is er nog nooit door wie ook, enig onderzoek gedaan naar het stapeleffect of wisselwerking van de uitgelekte chemicaliën uit het implantaat en de eigen hormonale huishouding van de mens.

Verder roept het implantaat op den duur tal van ziekteverschijnselen op. Dat artsen deze ziekteverschijnselen niet linken aan het siliconen implantaat in de borst(en) van de hulpvrager komt voort uit het feit dat de gezondheidproblemen bij andere specialismen terecht komen anders dan de plastische chirurgie. Indien dit niet de reden is waarom de medische sector een verwantschap tussen siliconen en ziek worden bewust om andere redenen afwijzen, moeten wij ons als slachtoffers werkelijk zorgen gaan maken. We zijn toch afhankelijk, in onze ellende, van de medici. De stellingname van de artsen waar het siliconen borst implantaten betreft en de mogelijk daaruit voortvloeiende gezondheid gevolgen zijn voor de slachtoffers en hun onder siliconen geboren kinderen dan ook volstrekt onbegrijpelijk. Het is bovenal een karakter zaak van de artsen of een protectionele actie. Vooral omdat sommige reacties van het lichaam voorspelbaar en bekend zijn bij onze "wetenschappers". Sterker nog: bepaalde effecten van silicium worden bewust daarom gebruikt in medicijnen en behandelingen, o.a. als adjuvant, katalysator of ter voorkoming van luchtbelletjes..