DC Final Date Settlement
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
BELANGRIJK NIEUWS voor hen die zich nog niet hebben geregistreerd in de SETTLEMENT van DOW CORNING
November 2018
naar boven
 
NOTICE OF TERMINATION OF DOW COURNING SETTLEMENT
KINDEREN door SILICONEN BESCHADIGD
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone
Survivors - Boulder Collorado USA
 
IMPORTANT NEWS for those who have not yet registered in the SETTLEMENT by DOW CORNING
Registreer u zelf nu het nog kan en registreer ook uw kinderen die na implantatie zijn geboren.
 
Vraag eventueel een in het Nederlands vertaalde versie van deze brief aan,
dit kan in het Nederlands per email
.

Frage möglicherweise einen in Deutch übersetzten Version diesen Brief an, 
Das ist moglich in der deutschen sprache uber e-Mail.
BELANGRIJK
Houdt u de datum van 3 juni 2019
in de gaten want na deze datum is aanmelding niet meer mogelijk!

Register while you still can and register your children who were born after implantation.

IMPORTANT
Be awere of the date of 
3 June 2019  because after this date registration is no longer possible!

Registrieren Sie sich, solange Sie noch können und melden Sie Ihre Kinder, die nach der Implan-tation geboren wurden.

Frage möglicher-weise so schnell es kan einen in Deutch  übersetzten Version dieses Schreibens uber Email an.

WICHTIG ist das Datum des 3. Juni 2019  da nach diesem Datum Anmeldung nicht mehr möglich ist!
WICHTIG für diejenigen, die sich noch nicht registriert haben fur den DOW CORNING Setllement