Untitled Page
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Survivors
January 27, 2011

Breast Implants Might Raise Risk of a Rare Cancer

By Patrick Corcoran

The Food and Drug Administration says  it has detected a possible link between breast implants and a rare form of cancer.
As reported by the The Washington Post , federal authorities say that both silicone and saline breast implants might increase the likelihood of developing a cancer of the immune system known as anaplastic large cell lymphoma, or ALCL.
Sixty cases of ALCL have been found in women with breast implants, who number between 5 and 10 million around the world. “Although very rare, the FDA believes women with breast implants may have a small increased risk of developing ALCL,” said William Maisel, the agency’s highest-ranking scientist.
The FDA said that women with implants, which are used both for cosmetic reasons and reconstructive breast cancer surgery, do not need to take any special steps to protect themselves, but they should seek medical attention immediately if they observe swelling or pain around the implant.
The announcement followed a study of the medical literature since 1997, which documented 34 cases of ALCL, and subsequent reports from regulators and manufacturers around the world. The FDA also asked doctors to report any further cases of ALCL immediately.
Silicone breast implants were linked to cancer and other maladies decades ago, which led to their temporary prohibition in 1992. However, after further studies largely discounted the connection, the implants were allowed to continue.

Nederlandse vertaling

Borst Implantaten kunnen het risico op een zeldzame vorm van kanker verhogen

By Patrick Corcoran                            27 januari,2011

De Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) geeft aan een mogelijke link te hebben gevonden tussen borst implantaten en een zeldzame vorm van kanker. Zoals gerapporteerd door de Washington Post, vermelden de Federale Autoriteiten dat zowel siliconen als saline borst  implantaten de waarschijnlijkheid verhogen van het ontwikkelen van een kanker van het immuunsysteem die bekend staat als "anaplastic grote cel lymphoom"  of wel ALCL.
Er zijn 60 gevallen van ALCL gevonden bij vrouwen met borst implantaten, waarvan er tussen de 5 en 10 miljoen op de wereld zijn. "Alhoewel ALCL erg zeldzaam is, verondersteld de FDA dat vrouwen met borst implantaten een geringe risico-verhoging hebben op het ontwikkelen van de ziekte", volgens William Maisel een leidinggevende wetenschapper van het agentschap.
Het FDA is van mening dat vrouwen met implantaten, zowel voor cosmetisch als reconstratief gebruik na borst kanker behandeling, geen speciale stappen behoeven te ondenemen om zichzelf er tegen te beschermen. Wel dienen ze dierect medische hulp in te schakelen wanneer ze zwelling van de borst(en) waarnemen rond het implantaat
De aankondiging volgde op een studie van medischye literatuur vanaf 1997, in totaal werden hier 34 gevallen van ALCL beschreven, het ging daarbij om geordende reportages van regulators en producenten van over de gehele wereld. De FDA vraagt artsen ook verdere gevallen van ALCL direct aan het agentschap te rapporteren.
Siliconen borst implantaten worden al tientallen jaren gelinked aan kanker en allerhande andere malversaties, wat uiteindelijk leidde tot een verbod op het gebruik in 1992. Evenwel, na verdere studies verflauwde de connectie, waardoor de implantaten weer werden toegelaten.
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Survivors - Boulder Collorado USA
Oktober 2016
naar boven
 
Patrick Corcoran