Untitled Page
 
 
COSS
kids Nederland

Coalition of Silicone Servivers
Nieuw onderzoek door het Brits Nationale Gezondheidsdienst.
COSSkids is onderdeel van Coalition of Silicone Servivers - Boulder Collorado USA
November 2018
naar boven
 
De PIP implantaten affaire.
Brits Nationale Gezondheidsdienst:
PIP siliconen
niet giftig??
Juni 2012, Uit de Media.
"PIP implantaten niet giftig en vormen geen gevaar voor de volksgezondheid"

* De Franse borstimplantaten van het merk PIP zijn geen gevaar voor de volksgezondheid.
* Wel is er bij PIP implantaten een verhoogde kans op scheuren.
* 240.000 implantaten werden door de Britse NHS (National Health Service) onderzocht.

Met de harde Britse uitspraak "dat de Franse borstimplantaten van de fabrikant Poly Implant Prothese (PIP) geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid" is er weer een nieuwe misleiding en een nieuwe leugen publiekelijk gemaakt. Ook nadat het implantaat in de borstholte is gescheurd vormen ze geen enkel risico. Volgens de NHS is siliconengel niet giftig of kankerverwekkend. De 400.000 vrouwen in de wereld met deze borstimplantaten kunnen volgens deze instantie rustig verder gaan met hun leven (of dood gaan).

Omdat ze wel twee maal zoveel kans hebben op scheuren wordt wel geadviseerd dit potentieel gevaar uit het lichaam te laten verwijderen. De in 1954 in Zimbabwe geboren professor Bruce Keogh, de leider van het onderzoekteam heeft wel begrip voor de zenuwslopende periode waarin de vrouwen met PIP implantaten zich bevinden. Het onderzoek op 240.000 implantaten is in december van vorig jaar begonnen. Er mag dan ook gesteld worden dat men in recordtempo tot deze "opzienbare conclusie" heeft mogen komen. Wij doen onze handen op elkaar voor deze uitzonderlijke "prestatie".

Had men 10.000.000 implantaten onderzocht dan was men ook tot geen andere conclusie gekomen. Siliconen implantaten, maar ook de gel als vulling vormen op zich zelf geen gevaar, tenminste als men ze in hun verpakking laat. Het gevaar die deze implantaten met zich mee brengen ontstaat pas nadat ze in het menselijke gestel worden geplaatst, op welke plaats ook. Het afweersysteem reageert op de "indringer" en zal dat blijven doen zolang dit in het lichaam aanwezig is. Om dan ook enkel onderzoek te doen naar de technische hoedanigheid van siliconen implantaten heeft geen enkele waarde wanneer je de interactie van het implantaat op het lichaam niet in de onderzoeken meeneemt.

Professor Keogh begeeft zich met deze uitlatingen volgens ons dan ook op zeer "glad ijs". Al het gedane werk bij dit onderzoek is naar onze mening dan ook dure verspilde moeite die alleen de kosten van gezondheidzorg mede omhoog brengt. Deze man met zijn team had meer gewicht gewonnen wanneer hij een gedegen lange termijn onderzoek naar het effect van siliconen in het menselijk organisme tegenover een vergelijking groep had gepresenteerd. Ook baseert hij zijn bevindingen wederom op het herlezen van gegevens uit andere landen. Welke gegevens, die welke door de producenten van siliconen implantaten zijn gepubliceerd? Vergeefse moeite, want die zijn frauduleus en hebben voor de producenten alleen tot doel gehad de Amerikaanse FDA te misleiden om toelating voor hun siliconen implantaten op de markt te verkrijgen. Wanneer de onderzoeker zich op deze gegevens baseert, maakt hij ook zijn eigen werk frauduleus.

Hoe gevaarlijk is het niet, om te beweren dat de weggevloeide gel uit een gescheurd implantaat in de borstholte geen gevaar voor de gezondheid oplevert? Het gaat overal in zitten, lymfe, longen, weefsel, vaten, zelfs tussen de gewrichten, het laat zich overduidelijk door onderzoek van rechtschapen wetenschappers aanzien dat door de migratie van siliconen de meest lugubere en fatale ziekten kunnen ontstaan. Ook sloopt het het immuunsysteem en daardoor het slachtoffer. Bovendien is de uitgevloeide gel van een gescheurd implantaat bijna niet uit de borstholte te verwijderen of slecht na zeer ingrijpend schoonmaakwerk die uren in beslag kan nemen. Het zal ooit zover komen dat de ware oorzaak van de ziekte van duizenden zieke en reeds gestorven vrouwen met siliconen implantaten boven tafel komt. Dat de ware effecten van siliconen op de tweede generatie, onze kinderen, aan de kaak wordt gesteld. De heren professoren met hun eigen belangen en uitgesproken mening over het effect van siliconen op hun slachtoffers zullen dan wel een mogelijkheid voor handen hebben om uit het "schootsveld" te blijven. Het neemt niet weg dat zij ondanks alle half bakken onderzoeken, hun leugens en misleidingen over siliconen wel verantwoordelijk blijven voor de ellende van duizenden vrouwen en kinderen, onze eigen vrouwen en kinderen.

Natuurlijk wordt met deze "zogenaamde onderzoek uitkomsten" zoals die van het Britse NHS direct verantwoordelijkheid afgeschoven ten aanzien van "ingebreke stelling" van de veroorzakers. Ook de Nederlandse Overheid, die al in 2001 en 2008 op de hoogte werd gebracht van het debacle van de PIP implantaten moet de oren gewassen worden als blijkt dat er na meermaals waarschuwingen van diverse kanten, er geen tijd was er wat aan te doen omdat er meer belangrijker zaken waren die om oplossingen vroegen. En dan komt bij mij de vraag op: "Wat voor belangrijker zaken"? Ging het om partijpolitiek of verkiezingzaken, of belasting"hervormingen", of was het om dat er nog baantjes moesten worden verdeeld in het EU parlement. Want die zaken zijn toch zeker belangrijker dan het welzijn en de gezondheid van duizenden Nederlandse vrouwen met PIP implantaten en hun totaal onschuldige kinderen.
Bruce Edward Keogh
Zie in in het kader van dit zogenaamde onderzoek  ook de pagina van de Belgische Plastisch Chirurg dr. José Buso
via de knop hieronder te bereiken
 
Megaproces borstimplantaten PIP van start in Marseille
17/04/2013 - Bron: Belga
Het proces van de Franse fabrikanten van PIP-borstimplanta-
ten opent vandaag voor de correctionele rechtbank van
Marseille. Het schandaal, van wereldomvang, kwam in 2010
aan het licht en leidde tot duizenden klachten.
Vijf leiders van het bedrijf Poly Implant Prothese (PIP), dat ondertussen
opgedoekt is, onder wie oprichter Jean Claude Mas (73), verschijnen in
een congrescentrum dat speciaal voor het proces ingericht is. Ze
worden beschuldigd van oplichting en bedrog met verzwarende
omstandigheden en riskeren tot vijf jaar cel.
Ruim 5.000 vrouwen van de ongeveer 300.000 die PIP implantaten
ingeplant kregen, dienden een klacht in. De meeste van hen zijn
Françaises, "maar de implantaten kwamen in meer dan 65 landen op
de markt, waar onder België.

Scheuren
Alles bij elkaar treden zowat 300 advocaten aan op het proces, dat
duidelijk moet maken hoe een Frans bedrijfje ondanks
controleorganismen tien jaar lang prothesen kon maken en verkopen
gevuld met een siliconengel die daar niet voor geschikt was.
De frauduleuze gel kostte tien keer minder dan de aangegeven gel
Nusil, een jaarlijkse besparing van ruim een miljoen euro. De
implantaten scheurden (tot dusver 4.100 geregistreerde gevallen) of
veroorzaakten ontstekingen (2.700 gevallen). Veel vrouwen lieten de
implantaten weghalen nadat het schandaal aan het licht was gekomen.
De beklaagden zijn onvermogend. Bijgevolg hebben de slachtoffers
weinig kans op een vergoeding, in geval van een veroordeling.
naar boven
 
 
Deze man kreeg 4 jaar cel en 75.000 euro boete voor het gebruik van "Industriele siliconengel" en slechte kwaliteit implantaten.

Maar leest u vooral het onderstaande verslag?
Alle Borst Implantaten
worden gemaakt van
Industrial Grade Silicon

Vandaag onderzoek gedaan naar het
verschil tussen de kwaliteit van industriële
siliconen en de zogenoemde “medische
kwaliteit”. Ik kon niet tot een bevredigend
antwoord komen op deze vraag. Het beste
wat ik kon vinden was dat die standaard
“medisch”  werd verkregen door vergelijking
met de door Dow beoordeelde “medische”
standaard uit het verleden. Maar Dow
gebruikte industriële kwaliteit siliconen en
veranderde alleen de naam op de vaten in
'medische kwaliteit'.
Een nieuwsgierige Emanuel Horowitz van
Johns Hopkins University verzocht In 1989
Dow om de technische gegevens en de
normen inzake medische kwaliteit
implanteerbare siliconen, en ontving dit
antwoord van Eldon Frisch van Dow
Corning; "Er bestaat geen algemene
overeen-stemming over de normen
voor de standaard van het implantaat
van siliconen elastomeren, of voor
andere toepassingen. Helaas, moet hier
worden aangemerkt dat iedereen kan
beweren een standaard te hebben
geschreven." Horowitz antwoordde: 'de
medische toepassing standaard, die is
geschreven door Dow Courning, is
nauwelijks de moeite van het papier waard
waarop dat het is afgedrukt."
Bij het lezen van de tekst in de gele markering, vraag je je af waar de veroordeling blijft van al die andere producenten van siliconen implantaten met hun "MEDICAL GRADE" ingrediënten. In al deze medisch goedbevonden medische hulpmiddelen zitten zwaar kanker verwekkende en andere ziekmakende additieven die niet alleen de vrouw met implantaten maar ook hun nageslacht bedreigd met verschrikkelijke handycaps en ziekten.